Grecka Arate rozwija oświatę to tytuł trzeciego projektu realizowanego przez pracowników Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet IX- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach: Działanie 9.4 – Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

Głównym celem projektu jest wsparcie pracowników oświatowych poprzez dostarczenie wiedzy i umiejętności niezbędnych w pracy pedagogicznej i oświatowej w kontekście zachodzących zmian.

Realizacja projektu zaplanowana jest na okres dwóch lat, potrwa od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2012 roku. Budżet projektu wynosi 576 401,00 zł.

W ramach zaplanowanych działań przeprowadzone zostaną szkolenia dla 395 osób, w tym dla nauczycieli pracujących w szkołach i przedszkolach, pracowników administracyjnych oświaty oraz dla kadry zarządzającej oświatą, łącznie w szkoleniach weźmie udział 395 osób.

Nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjów w roku 2011 przystąpią do następujących szkoleń:

1.      Wypalenie i stres w pracy nauczyciela.

2.      Budowanie pozytywnego wizerunku równości kobiet i mężczyzn wśród uczniów.

3.      Budowanie autorytetu nauczyciela.

Nauczyciele przedszkoli:

1.      Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

2.      Zabawy taneczne i rytmiczno- ruchowe

3.      Przeciwdziałanie agresji w grupie przedszkolnej.

Pracownicy administracji oświatowej:

1.      Przepisy Kodeksu i Postępowania Administracyjnego.

2.      Komunikacja interpersonalna i rozwiązywanie konfliktów.

3.      Prowadzenie spraw kadrowych.

Kadra zarządzająca oświatą:

1.      Psychologia zarządzania

2.      Zarządzanie kadrami w oświacie

3.      Gospodarka finansowa jednostek oświaty.

4.      Wybrane elementy rachunkowości budżetowej