W dniu 23 listopada 2010 r. w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, miało miejsce uroczyste wręczenie wyróżnień resortowych i odznaczeń państwowych nauczycielom i pracownikom oświaty. Z ogromną satysfakcją informujemy, że wśród nagrodzonych znalazło się liczne grono nauczycieli knurowskich szkół.

Medalem za Długoletnią Służbę – nagrodą za wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa – zostało wyróżnionych 4 nauczycieli.

Srebrny Medal za Długoletnią Służbę otrzymali:

– Maria Chudańska – pedagog szkolny Miejskiego Gimnazjum nr 1,

– Alicja Mazur – nauczyciel Miejskiego Przedszkola nr 2,

– Eleonora Stępień – nauczyciel Miejskiego Gimnazjum nr 1.

 

 Brązowy Medal za Długoletnią Służbę otrzymała:

– Beata Mazurek – nauczyciel Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 4.

 

Krzyżem Zasługi – honorowym odznaczeniem dla osób, które spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków przyniosły znaczną korzyść Państwu lub obywatelom – zostało nagrodzonych 11 nauczycieli.

 

Złotym Krzyżem Zasługi zostali wyróżnieni:

– Dorota Wawrzyniak – dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 10,

– Ilona Wierzbowska-Pluta – dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 12.

 

Srebrny Krzyżem Zasługi zostali wyróżnieni:

– Barbara Hankus – dyrektor Miejskiego Gimnazjum nr 1,

– Kosiarska Renata – nauczyciel Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7.

 

Brązowym Krzyżem Zasługi zostali wyróżnieni:

– Barbara Iwanicka – dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego,

– Janusz Klof- nauczyciel Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7,

– Stefania Kopeć – nauczyciel Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7,

– Barbara Lisowska – nauczyciel Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7,

– Marzena Rudzewicz – dyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9,

– Mirella Stolarczyk – nauczyciel Miejskiego Gimnazjum nr 3,

– Krystyna Rudzewicz – pedagog Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7.

 

Tuż po nadaniu odznaczeń, w imieniu Prezydenta Miasta Pana Adama Ramsa, gratulacje wszystkim wyróżnionym nauczycielom i dyrektorom złożył Zastępca Prezydenta – Piotr Surówka.

 

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!