Z wielka radością odkryliśmy, że okładkę jednego z numerów Magazynu Szkolnego zdobią uśmiechnięte twarze naszych knurowskich nauczycieli i dyrektorów. Fotografia wykonana została w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w trakcie uroczystości wręczania nagród i odznaczeń resortowych nadawanych przez Ministra Edukacji Narodowej z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Na zdjęciu, wśród innych nagrodzonych znalazły się:

– Pani Grażyna Misztalewska – dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 7,

– Pani Danuta Pluta – zastępca dyrektora Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7,

– Pani Ewa Czapelka – nauczyciel Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6, oraz

– Pani Iwona Kasprzak – nauczyciel Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6.

W tym dniu, nagrody i medale odebrali również:

– Pani Aldona Rychlewska – dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi,

– Pani Jolanta Leśniowska – dyrektor Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej,

– Pani Barbara Lipińska – nauczyciel Miejskiego Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi

– Pan Marek Wydra – nauczyciel Miejskiego Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, oraz

– Pan Jacek Żyła – nauczyciel Miejskiego Gimnazjum nr 3.

Wszystkim wyróżnionym raz jeszcze GRATULUJEMY!