Wpisany przez Grzegorz Niewidok 
W styczniu 2011 roku w Knurowie rozpocznie się realizacja projektu skierowanego głównie do nauczycieli, wykorzystującego środki unijne z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL pn. Grecka Arate rozwija oświatę.

Środki unijne wpłyną do budżetu miasta za sprawą wniosku, który został napisany w Miejskim Zespole Jednostek Oświatowych. Jest to kolejny – czwarty projekt, który uzyskał dofinansowanie. Łącznie w okresie 2009-2010 MZJOś „wydobył” dla knurowskiej oświaty z Unii Europejskiej blisko 2 800 000 zł, na realizację projektów: „Mądra głowa skarbem Knurowa”, „Na kryzys światowy – SZOK – zawodowy”, „Odlotowe i bombowe są kompetencje kluczowe” i wreszcie „Grecka Arate rozwija oświatę”.

 

Celem ogólnym projektu pn. Grecka Arate rozwija oświatę jest kompleksowe wsparcie nauczycieli i pracowników administracji oświatowej poprzez dostarczenie wiedzy i umiejętności niezbędnych w pracy pedagogicznej i w pracy administracyjnej w kontekście zachodzących zmian systemu oświaty.

Już dziś serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie wszystkich nauczycieli.

Jest on skierowany do 370 nauczycieli pracujących w szkołach i przedszkolach, których organem prowadzącym jest Gmina Knurów (wnioskodawca) oraz 25 osobowej grupy pracowników administracji oświatowej pracujących w knurowskich szkołach i w MZJOś – razem 395 osób. „Projekt realizowany będzie w okresie od stycznia 2011 do grudnia 2012.

 

Całkowita wartość pozyskanych środków z Unii Europejskiej na ten projekt to prawie pół miliona złotych czyli 490.000,00 zł.

Projekt został bardzo wysoko oceniony w ocenie formalnej i merytorycznej i zajął 11 na 102 miejsca na liście rankingowej konkursu z działania 9.4 PO KL.


* Arate z Cyreny (żyła w V wieku p.n.e.) – Greczynka, filozof. Żyła w czasach Sokratesa, była córką filozofa-założyciela cyreńskiej szkoły filozoficznej Arystypa. Wykładała filozofię w szkole w Attyce, wykształciła 110 filozofów, napisała 40 książek.