Pracownicy Sekcji Zarządzania Projektem wraz z pracownikami Urzędu Miasta reprezentowali Gminę Knurów podczas Giełdy Dobrych Praktyk 04 października w Klubie GAMA w Knurowie.

 

Giełda Dobrych Praktyk odbyła się w ramach konferencji Szansa Na Sukces realizowanej przez Stowarzyszenie „Ruch Samorządowy Zgoda i Przyszłość”. Polegała na promowaniu projektów realizowanych w obrębie powiatu gliwickiego współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

 

Projekty realizowane przez Miejski Zespół Jednostek Oświatowych-Mądra głowa skarbem Knurowa oraz Na kryzys światowy – SZOK zawodowy, cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno wśród uczestników konferencji, jak również osób odwiedzających.

 

Swoje projekty promowali także:

– Starostwo Powiatowe w Gliwicach,

– Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Knurowie,

– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie,

– Fundacja na Rzecz Rozwoju Miasta Knurowa

– Gmina Gierałtowice.

Od lewej: Katarzyna Słodczyk-Księgowa projektu MGSK, Emilia Markowska-Kierownik projektu MGSK, Agnieszka Huczek-Specjalista ds. monitoringu i ewaluacji w MGSK i SZOK, Aleksandra Dziedzic-Asystentka Kierownika projektu SZOK!, Natalia Wysocka-Asystentka Kierownika projektu MGSK.