W związku z § 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z 2 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii  (Dz.U. z 2020 r., poz. 1931) do 4 grudnia 2020 r. budynek Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie będzie zamknięty dla interesantów. Pracownicy MCE częściowo będą pracować zdalnie, a bezpośredni kontakt z urzędnikiem będzie możliwy tylko w niezbędnym zakresie (dotyczącym spraw, których załatwienie w sposób zdalny nie jest możliwe) i po wcześniejszym ustaleniu wizyty. Godziny pracy MCE pozostają bez zmian.

Proszę, aby dla wspólnego bezpieczeństwa wszystkie możliwe sprawy urzędowe załatwiać poprzez pocztę elektroniczną, platformę ePUAP, telefonicznie, a także poprzez pocztę tradycyjną. Przypominam, że korespondencję kierowaną do MCE można zostawić także w skrzynce pocztowej usytuowanej przy wejściu do MCE.  Skrzynka jest nadzorowana za pośrednictwem monitoringu wizyjnego, a korespondencja w niej umieszczana jest w godzinach pracy na bieżąco wyjmowana.

W razie jakichkolwiek wątpliwości co do sposobu załatwienia sprawy proszę o kontakt z pracownikiem kancelarii MCE – nr telefonu: 32 235 27 00. Wykaz pracowników wraz z odpowiednimi numerami telefonów i adresami poczty elektronicznej dostępny jest na stronie https://www.knurow.edu.pl/ w zakładce Kontakt.

 

(-) Anna Misiura

   Dyrektor MCE