Rozporządzeniem z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 2087) Minister Edukacji i Nauki przedłużył ograniczenie funkcjonowanie szkół podstawowych. Stacjonarne funkcjonowanie szkół będzie w dalszym ciągu ograniczone do 3 stycznia 2021 r., a w szkole będzie funkcjonowała nauka zdalna (z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość) na dotychczasowych zasadach.