10 grudnia 2020 r. zdały egzamin, a 18 grudnia 2020 r. w obecności zastępcy prezydenta miasta Piotra Surówki złożyły w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie ślubowanie i odebrały akty nadania awansu zawodowego nauczyciela mianowanego:

  1. pani Marta Foryciarz – nauczyciel zatrudniony w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Knurowie,
  2. pani Daria Żochowska-Cichy – nauczyciel zatrudniony w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 7 w Knurowie,
  3. pani Dorota Popławska – nauczyciel zatrudniony w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie.

 

Rota ślubowania:

“ŚLUBUJĘ RZETELNIE PEŁNIĆ MĄ POWINNOŚĆ NAUCZYCIELA WYCHOWAWCY I OPIEKUNA MŁODZIEŻY, DĄŻYĆ DO PEŁNI ROZWOJU OSOBOWOŚCI UCZNIA I WŁASNEJ, KSZTAŁCIĆ I WYCHOWYWAĆ MŁODE POKOLENIE W DUCHU UMIŁOWANIA OJCZYZNY, TRADYCJI NARODOWYCH, POSZANOWANIA KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ”.

 

Ślubowanie może być złożone z dodaniem słów: “Tak mi dopomóż Bóg.”.