18 grudnia 2020 r. odbyła się symboliczna uroczystość pożegnania odchodzącej z dniem 28 grudnia 2020 r. na emeryturę dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 12 im. Janusza Korczaka w Knurowie pani Ilony Wierzobowskiej-Pluty. Zastępca Prezydenta Miasta Knurów Piotr Surówka, w obecności przedstawicieli Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie oraz reprezentanta dyrektorów placówek oświatowych pani Aldony Rychlewskiej podziękował za wieloletnią pracę na stanowisku dyrektora i wręczył pani Wierzbowskiej-Plucie Nagrodę Prezydenta Miasta. Jednocześnie przekazał dotychczasowemu wicedyrektorowi – pani Elżbiecie Tubackiej –  dokumenty powierzające obowiązki dyrektora przedszkola do 31 sierpnia 2021 r. Nowy dyrektor MP-12 zostanie wyłoniony na 5-letnią kadencję w drodze konkursu, który został zaplanowany na wiosnę 2021 r.