Do 18 kwietnia 2021 r. zostało przedłużone ograniczenie funkcjonowania żłobków przedszkoli i szkół podstawowych. Wydłużony do 25 kwietnia 2021 r. został również okres pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19

W Dzienniku Ustaw zostały już opublikowane stosowne rozporządzenia:

1)    https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000065101.pdfRozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;

2)    https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000065301.pdf – Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;

3)    https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000065601.pdf – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19.