W 2019 r. Gmina Knurów pozyskała dofinansowanie unijne z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację, w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r., projektu pn. Kolorowe przedszkole – dziecko w swoim żywiole! Wartość całkowita projektu wyniosła 949 872,98 zł, przy dofinansowaniu w wysokości 807 392,03 zł. Realizatorom projektu, tj. Miejskiemu Centrum Edukacji w Knurowie oraz Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu nr 3 w Knurowie, wraz z końcem jego realizacji udało się osiągnąć wszystkie założone wskaźniki:

  • Miejskie Przedszkole nr 1 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Knurowie zostało doposażone w zabawki i pomoce dydaktyczne, m.in. logopedyczne, do języka angielskiego, nauki czytania i pisania, matematyki, przyrody, do plastyki, oraz sprzęt kuchenny. W przedszkolu powstała również Sala Doświadczania Świata oraz pomieszczenie do gimnastyki korekcyjnej;
  • przeszkolono 15 nauczycieli w zakresie bajkoterapii, muzykoterapii, arteterapii, gimnastyki korekcyjnej oraz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. W sumie przeprowadzono 400 godzin szkoleniowych dzięki, którym pedagodzy knurowskiej oświaty nabyli dodatkowe kwalifikacje do prowadzenia specjalistycznych zajęć z dziećmi w wieku przedszkolnym;
  • w okresie od 1 października 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. przeprowadzono 720 godzin zajęć dodatkowych z bajkoterapii, muzykoterapii, arteterapii, gimnastyki korekcyjnej oraz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych;
  • w wyniku realizacji projektu w Gminie Knurów zostało utworzonych 80 nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz objęto wsparciem 80 dzieci w wieku 3-5 lat.

 

 

Fotorelacja z przeprowadzonego cyklu zajęć dodatkowych:

BAJKOTERAPIA

MUZYKOTERAPIA

ARTETERAPIA

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

 

Wszystkim uczestnikom projektu pn. „Kolorowe przedszkole – dziecko w swoim żywiole!”, którzy przez cały okres trwania projektu brali w nim czynny udział

oraz pozostałym osobom zaangażowanym w jego realizację

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!