W 2021 r. Gmina Knurów jak co roku realizuje zadania inwestycyjne i remontowe w placówkach oświatowych. W tym roku zadania inwestycyjne obejmują:

1) modernizację kotłowni w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Knurowie;

2) przebudowę Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 4 w Knurowie (ZSP-2) wraz z adaptacją placu szkolnego;

3) dokończenie modernizacji budynku Miejskiego Przedszkola nr 1 (ZSP-3) – IV etap;

4) budowę windy zewnętrznej oraz podjazdów w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 9 im. Marii Konopnickiej (etap przetargu).

Wartość już zawartych umów na realizację w/w zadań wynosi obecnie 12.318.229,29 zł. Dodatkowo, w ramach bieżącej działalności dyrektorzy miejskich przedszkoli i szkół podstawowych oraz Miejskiego Żłobka w Knurowie wykonali remonty swoich placówek na kwotę 223.795,37 zł, obejmujące m.in.: malowanie pomieszczeń, remonty pomieszczeń, budynków, terenów przyszkolnych, modernizację monitoringów, naprawy różnego rodzaju instalacji oraz systemów.

Cieszymy się, że placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Knurów stają się z roku na rok coraz piękniejsze i nowocześniejsze, a przez to jeszcze bardziej przyjazne dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta!

Zapraszamy do zapoznania się z pełną galerią inwestycji na stronie Miejskiego Centrum Edukacji.

Poniżej prezentujemy fotografie wybranych realizacji.

Miejskie Przedszkole nr 1 w ZSP3

Miejski Żłobek w Knurowie

Sala gimnastyczna MSP4 w ZSP2

Boisko MSP7