Z tej okazji składam Państwu podziękowania za trudną pracę i wysiłek włożony w nauczanie i wychowywanie najmłodszych mieszkańców Knurowa, a także za działalność podejmowaną w sferze organizacyjnej, która nierzadko wykracza poza granice placówki oświatowej będącej dla Państwa pracodawcą. To także okazja, żeby przypomnieć, jak ważną rolę pełnicie Państwo w życiu młodych ludzi, często będąc ich przewodnikami, inspirujecie i motywujecie do podejmowania wyzwań. Dzięki Wam dzieci i młodzież poznają siebie, swoje pasje, talenty i predyspozycje. Życzę Państwu nieustannej satysfakcji z realizacji powierzonych obowiązków, zdrowia i radości z osiągnięć w pracy zawodowej.

 

W imieniu Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie

Dyrektor

(-) Anna Misiura

 

13 października 2021 r. odbyły się miejskie uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, na których nagrodzono placówki, które w ostatnim roku szkolnym osiągnęły najwyższe wyniki dydaktyczne potwierdzone egzaminem ósmoklasisty:

  • Nagroda dla Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9
  • Nagroda dla Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 3
  • Nagroda dla Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7

Wyróżnienia: dla Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 za wysokie osiągnięcia w Konkursach Przedmiotowych.

W tym dniu zostały również przyznane Nagrody Prezydenta Miasta Knurów za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej, dbałość i troskę o wszechstronny rozwój młodych mieszkańców Knurowa oraz tworzenie pozytywnego wizerunku oświaty w naszym mieście. Nagrodą Prezydenta Miasta Knurów wyróżnieni zostali:

Małgorzata Dorabiała – dyrektor Miejskiego Żłobka,

Joanna Kucyniak – dyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2,

Danuta Pluta – dyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7,

Marzena Rudzewicz – dyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9,

Barbara Iwanicka – dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1,

Barbara Hankus – dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3,

Magdalena Górka – zastępca dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3,

Barbara Markowska – zastępca dyrektora Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9,

Gabriela Bukowska – nauczyciel Miejskiego Przedszkola nr 2,

Kinga Piechaczek – nauczyciel Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1,

Jolanta Kleczka – nauczyciel Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7,

Sabina Soroka – nauczyciel Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7,

Beata Grudkowska-Wącirz – nauczyciel Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9.

Oprawę artystyczną przygotowały dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 12 pod opieką pani Mirosławy Abramek.