Zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r., poz. 502), na wspólny wniosek dyrektora przedszkola lub szkoły podstawowej i rady rodziców ustalono przerwy wakacyjne oraz dyżury przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w lipcu i sierpniu 2022 roku.

 

Przerwy w funkcjonowaniu przedszkoli publicznych
oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Knurowie w 2022 roku

 

Placówka Przerwa Dyżur Opinia MCE
w Knurowie
Decyzja
Prezydenta Miasta
Miejskie Przedszkole nr 2
im. Jana Brzechwy w Knurowie
1 -31 lipca 2022 r. 1-31 sierpnia 2022 r. pozytywna zgoda
Miejskie Przedszkole nr 7 w Knurowie, budynek przy ul. Ogana 2 1-31 lipca 2022 r. 1-31 sierpnia 2022 r. pozytywna zgoda
Miejskie Przedszkole nr 7 w Knurowie, budynek przy ul. Dąbrowskiego 21a 1-31 sierpnia 2022 r. 1-31 lipca 2022 r. pozytywna zgoda
Miejskie Przedszkole nr 12
im. Janusza Korczaka w Knurowie
1-31 lipca 2022 r. 1-31 sierpnia 2022 r. pozytywna zgoda
Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Knurowie 1-31 sierpnia 2022 r. 1-31 lipca 2022 r. pozytywna zgoda
Miejska Szkoła Podstawowa nr 1
im. Powstańców Śląskich w Knurowie
1-31 sierpnia 2022 r. 1-31 lipca 2022 r. pozytywna zgoda
Miejska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Karola Miarki
w Knurowie
1-31 lipca 2022 r.  1-31 sierpnia 2022 r. pozytywna  zgoda
Miejska Szkoła Podstawowa nr 7
w Knurowie
1-31 lipca 2022 r. 1-31 sierpnia 2022 r. pozytywna zgoda
Miejska Szkoła Podstawowa nr 9
im. Marii Konopnickiej w Knurowie
1-31 sierpnia 2022 r. 1-31 lipca 2022 r. pozytywna zgoda
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1
im. Feliksa Michalskiego w Knurowie
1-31 lipca 2022 r. 1-31 sierpnia 2022 r. pozytywna zgoda
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2
w Knurowie
1-31 sierpnia 2022 r. 1-31 lipca 2022 r. pozytywna zgoda
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3
w Knurowie
1-31 sierpnia 2022 r. 1-31 lipca 2022 r. pozytywna zgoda