Szanowni Rodzice,

w związku z objęciem opieką stomatologiczną uczniów miejskich szkół podstawowych, zespołów szkolno-przedszkolnych i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów przez firmę: NZOZ Centrum Stomatologii PERFECT Urszula Szulińska, Robert Fidyk sp. j. z siedzibą w  Dąbrowie Górniczej 41-303 przy ul. Kasprzaka 4 informuję, że od  stycznia 2023 roku do tych placówek będzie przyjeżdżał dentobus (według ustalonego wcześniej z dyrektorami  poszczególnych placówek harmonogramem).

Rodziców/opiekunów prawnych zainteresowanych objęciem opieką stomatologiczną ich dzieci prosimy o wypełnienie zgody (znajdującej się w sekretariatach poszczególnych placówek)  na przeprowadzenie przeglądu stomatologicznego.

Pacjent nie może zostać przyjęty w dentobusie bez podpisanego  dokumentu. Pacjenci zostaną przyjęci przez wykwalifikowany personel: lekarza i  higienistkę stomatologiczną. Personel będzie ubrany w odpowiednią odzież ochronną. Po każdym pacjencie każdorazowo będzie przeprowadzona dezynfekcja. Zostaną zachowane wszelkie środki niezbędne do tego, aby wizyta była bezpieczna dla pacjenta i personelu.

Wszyscy rodzice/opiekunowie prawni, którzy wyrazili zgodę na wizytę dziecka w dentobusie otrzymają zamkniętą kopertę z wynikami badań. Wyniki zostaną przygotowane i dostarczone w ciągu 14 dni od dnia przyjazdu do placówki.

Program mobilnego gabinetu stomatologicznego został uruchomiony w ramach prac nad polityką prozdrowotną kraju i przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia. Firma NZOZ Centrum Stomatologii „Perfect”. świadczy usługi w ramach podpisanej umowy z Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Urzędem Wojewódzkim w Katowicach. Program jest częścią polityki prozdrowotnej kraju, refundowany ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, w związku z czym jest on całkowicie bezpłatny.