Podczas dzisiejszej narady dyrektorów w Miejskim Centrum Edukacji dyrektorzy otrzymali nowe nominacje z rąk zastępcy prezydenta miasta Piotra Surówki.
Powierzenia stanowiska dyrektora i stosowne pełnomocnictwo otrzymali:
– Małgorzata Czapla – Miejskie Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie,
– Aldona Rychlewska – Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Knurowie,
– Barbara Misala – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 im. Feliksa Michalskiego w Knurowie,
– Marzena Rudzewicz – Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Knurowie.
Nowopowołanym dyrektorom składamy serdeczne gratulacje oraz życzymy spokoju i dużo siły w podejmowaniu po raz kolejny wyzwania jakim jest kierowanie placówką oświatową.