W lipcu 2023 r. Gmina Knurów otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa na realizację w Miejskim Przedszkolu z nr 12 im. Janusza Korczaka w Knurowie programu rządowego w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata„2021-2025”.

Z otrzymanych środków finansowych w kwocie 3 000 zł placówka skorzysta w roku szkolnym 2023/2024. Program zakłada wsparcie w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa m. in. poprzez zakup nowości wydawniczych do placówki, organizację zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem zakupionych książek, organizację wydarzeń promujących czytelnictwo, w tym spotkania z twórcami literatury, czy też współpracę z bibliotekami publicznymi.

Dofinansowanie z budżetu państwa: 3 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 3 750,00 zł