Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie zaprasza do składania wniosków o zawarcie porozumienia o współpracy z Gminą Knurów dot. udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży finansowanych ze środków publicznych. Wnioski można składać drogą elektroniczną na adres: kancelaria@knurow,edu.pl do 27 września 2023 r.

WNIOSEK – DOCX

WNIOSEK – PDF