Knurów, dn. 29 września 2023 r.

 

 

Informacja o wyniku zakończenia procedury wyboru podmiotu

wykonującego działalność leczniczą w zakresie leczenia stomatologicznego

 

Dyrektor Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie informuje, że w wyniku zakończenia procedury wyboru podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie leczenia stomatologicznego, Gmina Knurów w dniu  29 września 2023 r.  podpisała porozumienie o współpracy z NZOZ Centrum Stomatologii Perfect Urszula Szulińska, Robert Fidyk spółka jawna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, które obowiązuje do 31 sierpnia 2025 r.

Wybrany podmiot w najwyższym stopniu spełnił wymagania niezbędne do zapewnienia świadczeń stomatologicznych oraz działań edukacyjnych w  zakresie zdrowia i higieny jamy ustnej oraz profilaktyki próchnicy zębów dzieci i młodzieży.

 

Anna Misiura

Dyrektor Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie