Po zakończeniu stażu i postępowania egzaminacyjnego, trzy nauczycielki i jeden nauczyciel z placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów złożyło ślubowanie i odebrało akty mianowania z rąk zastępcy prezydenta miasta Piotra Surówki. W uroczystości zorganizowanej 7 grudnia 2023 r. w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie nauczycielom towarzyszyli dyrektorzy ich macierzystych placówek oraz przedstawiciele MCE. Uroczystość zakończyła rozmowa o wyzwaniach zawodowych oraz o planach na nie tylko nowy rok szkolny.

Stopień nauczyciela mianowanego otrzymali:

Marta Czarnecka – Miejskie Przedszkole nr 12 im. Janusza Korczaka w Knurowie;

Sylwia Maślanka – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 im. Feliksa Michalskiego w Knurowie;

Monika Węgrzyn – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 im. Feliksa Michalskiego w Knurowie;

Damian Kraska – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Knurowie.

Serdeczne gratulacje!