środa, 18 września 2019 09:35

Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie
al. Lipowa 12
44-196 Knurów

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze

(pełny wymiar czasu pracy) –

w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie

(numer naboru: PK-A/TL/103/3/2019)

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie wybrano panią Aleksandrę Tomczak zamieszkałą w Knurowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Aleksandra Tomczak uzyskała pozytywne wyniki na wszystkich etapach postępowania kwalifikacyjnego. Komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu testu z wiedzy merytorycznej oraz rozmowy kwalifikacyjnej uznała, że kandydat posiada odpowiednie kwalifikacje, wiedzę oraz predyspozycje do prawidłowej realizacji zadań na oferowanym stanowisku pracy w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie. Pani Aleksandra Tomczak uzyskała akceptację Komisji i tym samym jest rekomendowana dyrektorowi MCE do zatrudnienia.

Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura