Knurów, 26 października 2018 r.

Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie
al. Lipowa 12
44-196 Knurów

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze

– inspektora nadzoru inwestorskiego (wymiar czasu pracy: ¾) –

w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie

(numer naboru: PK-A/TL/103/8/2018)

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze – inspektora nadzoru inwestorskiego w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie wybrano pana Floriana Wosza zamieszkałego w Knurowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Florian Wosz ma wykształcenie średnie techniczne – potwierdzone świadectwem ukończenia technikum i posiada prawo używania tytułu technik budowlany w zakresie specjalności budownictwo ogólne; legitymuje się uprawnieniami budowlanym oraz posiada wieloletnie doświadczenie pracy w samorządowej jednostce organizacyjnej; uzyskał bardzo dobre, pozytywne wyniki na wszystkich etapach postępowania kwalifikacyjnego. Komisja rekrutacyjna, po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej uznała, że kandydat posiada odpowiednie kwalifikacje, wiedzę, doświadczenie oraz predyspozycje do prawidłowej realizacji zadań na oferowanym stanowisku pracy w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie. Pan Florian Wosz uzyskał akceptację Komisji i tym samym jest rekomendowany dyrektorowi MCE do zatrudnienia.

Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura