Knurów, 21 września 2021 r.

Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie
al. Lipowa 12
44-196 Knurów

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze

 (pełny wymiar czasu pracy) –

w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie

(numer naboru: MCE/110/1/2021/TL)

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie wybrano panią Wiolettę Skirlińską zamieszkałą w Knurowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Wioletta Skirlińska uzyskała pozytywne wyniki na wszystkich etapach postępowania kwalifikacyjnego. Komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu kwalifikacyjnej uznała, że kandydat posiada odpowiednie kwalifikacje, wiedzę oraz predyspozycje do prawidłowej realizacji zadań na oferowanym stanowisku pracy w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie. Pani Wioletta Skirlińska uzyskała akceptację Komisji i tym samym jest rekomendowana dyrektorowi MCE do zatrudnienia.

 

 Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura