Wzory wniosków o przyznanie świadczenia z ZFŚS
1. Wypoczynek zorganizowany dzieci i młodzieży – pobierz w formacie pdf
2. Zielona szkoła – pobierz w formacie pdf
3. Pożyczka – pobierz w formacie pdf
4. Wczasy pod gruszą – pobierz w formacie pdf
5. Zapomoga (pomoc pieniężna lub rzeczowa) – pobierz w formacie pdf
6. Jednorazowa pomoc finansowa – pobierz w formacie pdf
7. Wycieczki – pobierz w formacie pdf
8. Wycieczki dzieci i młodzieży – pobierz w formacie pdf
9. Umowa pożyczki – pobierz w formacie pdf
Inne druki
1. Oświadczenie pracownika – potrącenie rat pożyczki z wynagrodzenia. – pobierz w formacie pdf
2. Upoważnienie do wypłaty świadczenia czekiem gotówkowym – pobierz w formacie pdf
3. Upoważnienie do wypłaty świadczenia czekiem gotówkowym wystawionym na osobę inną niż wnioskodawca – pobierz w formacie pdf