UCHWAŁA NR LVIII/729/2022  – PDF

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NPII.4131.1.743.2022 WOJEWODY ŚLĄSKIEGO z dnia 10 sierpnia 2022 r. unieważniające uchwałę nr LVIII/729/2022 Rady Miasta Knurów z dnia 6 lipca 2022 r. w części określonej w § 1 pkt 2 w zakresie sformułowania “rehabilitantów i nauczycieli gimnastyki korekcyjnej”