MCE/261/3/2020/DW

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: zadania pn.: „Modernizacja budynku A w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 6 na potrzeby przedszkola” – WYPOSAŻENIE – wybór najkorzystniejszych ofert

Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (pzp) (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) informuje, że
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja budynku A w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 6 na potrzeby przedszkola” – WYPOSAŻENIE, dokonano wyboru ofert najkorzystniejszych.

Na realizatorów zamówienia wybrano:

Część I – Zakup i dostawa mebli:

Nowa Szkoła Sp. z o.o.

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25

90-248 Łódź

cena ofertowa – 89 600,00 zł,

termin zakończenia  dostaw – 30 dni

Oferta ww. Wykonawcy została określona jako zgodna z wymaganiami SIWZ i uznana za najkorzystniejszą, przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. VII ust. 1 SIWZ
nr MCE/261/3/2020/DW, tj.

cena ofertowa –  60,00 %

termin zakończenia dostaw – 40,00 %

i w ocenie przyznanie jej łącznie 100,00 punktów

Nazwy firm, adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z ceną i terminem zakończenia dostaw w części I

Nr oferty

Oznaczenie wykonawcy

Cena ofertowa

(pkt)

Termin zakończenia dostaw

(pkt)

Łączna liczba punktów

1.

Nowa Szkoła Sp. z o.o.

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25

90-248 Łódź

89 600,00 zł

(60,00 pkt)

30 dni

(40,00 pkt)

100,00 pkt

2.

Moje Bambino Sp. z o.o.
ul. Graniczna 46
93-428 Łódź

91 237,65 zł

(58,92 pkt)

30 dni

(40,00 pkt)

98,92 pkt

3.

P.H.P. AKMA
Zbigniew Podstawski
ul. Długa 43
33-132 Niedomice

96 205,68 zł

(55,88 pkt)

30 dni

(40,00 pkt)

95,88 pkt

4.

JC Car
Jerzy Czubiński
Al. Niepodległości 829
81-810 Sopot

123 864,07 zł

(43,40 pkt)

30 dni

(40,00 pkt)

83,40 pkt

5.

ENCORE TECH Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Zagnańska 27
25-953 Kielce

125 115,00 zł

(42,97 pkt)

30 dni

(40,00 pkt)

82,97 pkt

6.

PB Tenders Jakub Pawulski
ul. A. Grzymały-Siedleckiego 4/25
85-868 Bydgoszcz

134 849,82 zł

(39,87 pkt)

30 dni

(40,00 pkt)

79,87 pkt

7.

w&w design
Katarzyna Kaczmarczyk
ul. Pokoju 8A/7
40-859 Katowice

136 537,38 zł

(39,37 pkt)

30 dni

(40,00 pkt)

79,37 pkt

8.

TRONUS POLSKA

Sp. z o.o.
ul. Ordona 2A
01-237 Warszawa

Oferta Wykonawcy odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, gdyż Wykonawca nie dołączył do oferty wypełnionego załącznika 5.1. do SIWZ.

Część II – Zakup i dostawa wyposażenia:

Zaułek Dizajnu Marta Szlapa

ul. Gliwicka 218E

40-860 Katowice

cena ofertowa – 37 192,15 zł,

termin zakończenia  dostaw – 30 dni

Oferta ww. Wykonawcy została określona jako zgodna z wymaganiami SIWZ i uznana za najkorzystniejszą, przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. VII ust. 1 SIWZ
nr MCE/261/3/2020/DW, tj.

cena ofertowa –  60,00 %

termin zakończenia dostaw – 40,00 %

i w ocenie przyznanie jej łącznie 100,00 punktów

Nazwy firm, adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z ceną i terminem zakończenia dostaw w części II

Nr oferty

Oznaczenie wykonawcy

Cena ofertowa

(pkt)

Termin zakończenia dostaw

(pkt)

Łączna liczba punktów

1.

Zaułek Dizajnu

Marta Szlapa

ul. Gliwicka 218E

40-860 Katowice

37 192,15 zł

(60,00 pkt)

30 dni

(40,00 pkt)

100,00 pkt

2.

ENCORE TECH

Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Zagnańska 27
25-953 Kielce

43 279,00 zł

(51,56 pkt)

30 dni

(40,00 pkt)

91,56 pkt

3.

Moje Bambino Sp. z o.o.
ul. Graniczna 46
93-428 Łódź

44 288,79 zł

(50,39 pkt)

30 dni

(40,00 pkt)

90,39 pkt

4.

Nowa Szkoła Sp. z o.o.

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25

90-248 Łódź

47 380,00 zł

(47,10 pkt)

30 dni

(40,00 pkt)

87,10 pkt

5.

JC Car
Jerzy Czubiński
Al. Niepodległości 829
81-810 Sopot

50 039,81 zł

(44,60 pkt)

30 dni

(40,00 pkt)

84,60 pkt

6.

Firma Handlowa „Speed”
Piotr Czub
ul. Matejki 8 II

47-220 Kędzierzyn-Koźle

42 852,20 zł

(52,08 pkt)

35 dni

(30,00 pkt)

82,08 pkt

7.

PB Tenders Jakub Pawulski
ul. A. Grzymały-Siedleckiego 4/25
85-868 Bydgoszcz

57 572,61 zł

(38,76 pkt)

30 dni

(40,00 pkt)

78,76 pkt

8.

VICTORES
Prawo i Zamówienia Publiczne
Kamil Kwiatosiński
Ostrówek 113
98-311 Ostrówek

58 887,45 zł

(37,89 pkt)

30 dni

(40,00 pkt)

77,89 pkt

9.

TRONUS POLSKA

Sp. z o.o.
ul. Ordona 2A
01-237 Warszawa

Oferta Wykonawcy odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, gdyż Wykonawca nie dołączył do oferty wypełnionego załącznika 5.2. do SIWZ.

10.

w&w design
Katarzyna Kaczmarczyk
ul. Pokoju 8A/7
40-859 Katowice
Oferta Wykonawcy odrzucona na podstawie art. 90 ust. 3 pzp – Wykonawca nie złożył wyjaśnień dotyczących ceny oferty, w tym nie złożył dowodów dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny

11.

KNS Przemysław Wielgo
ul. Młoda 53
25-619 Kielce
Oferta Wykonawcy odrzucona na podstawie art. 90 ust. 3 pzp – Wykonawca nie złożył wyjaśnień dotyczących ceny oferty, w tym nie złożył dowodów dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny

Część III – Zakup i dostawa sprzętu multimedialnego, RTV, AGD:

ENCORE TECH Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Zagnańska 27

25-953 Kielce

cena ofertowa – 142 160,00 zł,

termin zakończenia  dostaw – 30 dni

Oferta ww. Wykonawcy została określona jako zgodna z wymaganiami SIWZ i uznana za najkorzystniejszą, przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. VII ust. 1 SIWZ
nr MCE/261/3/2020/DW, tj.

cena ofertowa –  60,00 %

termin zakończenia dostaw – 40,00 %

i w ocenie przyznanie jej łącznie 100,00 punktów

Nazwy firm, adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z ceną i terminem zakończenia dostaw w części III

Nr oferty

Oznaczenie wykonawcy

Cena ofertowa

(pkt)

Termin zakończenia dostaw

(pkt)

Łączna liczba punktów

1.

ENCORE TECH

Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Zagnańska 27
25-953 Kielce

142 160,00 zł

(60,00 pkt)

30 dni

(40,00 pkt)

100,00 pkt

2.

JC Car
Jerzy Czubiński
Al. Niepodległości 829
81-810 Sopot

150 839,43 zł

(56,55 pkt)

30 dni

(40,00 pkt)

96,55 pkt

3.

KNS Przemysław Wielgo
ul. Młoda 53
25-619 Kielce

156 821,18 zł

(54,39 pkt)

30 dni

(40,00 pkt)

94,39 pkt

4.

Biuro Inżynieryjne Martex
Marcin Puźniak
Gorzeszów 19
58-405 Krzeszów

159 203,60 zł

(53,58 pkt)

30 dni

(40,00 pkt)

93,58 pkt

5.

Nowa Szkoła Sp. z o.o.

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25

90-248 Łódź

164 300,00 zł

(51,91 pkt)

30 dni

(40,00 pkt)

91,91 pkt

6.

Zaułek Dizajnu

Marta Szlapa

ul. Gliwicka 218E

40-860 Katowice

164 794,17 zł

(51,76 pkt)

30 dni

(40,00 pkt)

91,76 pkt

7.

w&w design
Katarzyna Kaczmarczyk
ul. Pokoju 8A/7
40-859 Katowice

178 231,92 zł

(47,86 pkt)

30 dni

(40,00 pkt)

87,86 pkt

8.

PB Tenders Jakub Pawulski
ul. A. Grzymały-Siedleckiego 4/25
85-868 Bydgoszcz

187 728,75 zł

(45,44 pkt)

30 dni

(40,00 pkt)

85,44 pkt

9,

VICTORES
Prawo i Zamówienia Publiczne
Kamil Kwiatosiński
Ostrówek 113
98-311 Ostrówek

200 028,75 zł

(42,64 pkt)

30 dni

(40,00 pkt)

82,64 pkt

10.

TRONUS POLSKA

Sp. z o.o.
ul. Ordona 2A
01-237 Warszawa

Oferta Wykonawcy odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, gdyż Wykonawca nie dołączył do oferty wypełnionego załącznika 5.3. do SIWZ.

Część IV – Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, w tym zabawek:

Moje Bambino Sp. z o.o.

ul. Graniczna 46

93-428 Łódź

cena ofertowa – 70 392,32 zł,

termin zakończenia  dostaw – 30 dni

Oferta ww. Wykonawcy została określona jako zgodna z wymaganiami SIWZ i uznana za najkorzystniejszą, przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. VII ust. 1 SIWZ
nr MCE/261/3/2020/DW, tj.

cena ofertowa –  60,00 %

termin zakończenia dostaw – 40,00 %

i w ocenie przyznanie jej łącznie 100,00 punktów

Nazwy firm, adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z ceną i terminem zakończenia dostaw w części IV

Nr oferty

Oznaczenie wykonawcy

Cena ofertowa

(pkt)

Termin zakończenia dostaw

(pkt)

Łączna liczba punktów

1.

Moje Bambino Sp. z o.o.
ul. Graniczna 46
93-428 Łódź

70 392,32 zł

(60,00 pkt)

30 dni

(40,00 pkt)

100,00 pkt

2.

Nowa Szkoła Sp. z o.o.

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25

90-248 Łódź

79 350,00 zł

(53,23 pkt)

30 dni

(40,00 pkt)

93,23 pkt

3.

ENCORE TECH

Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Zagnańska 27
25-953 Kielce

87 169,00 zł

(48,45 pkt)

30 dni

(40,00 pkt)

88,45 pkt

4.

KNS Przemysław Wielgo
ul. Młoda 53
25-619 Kielce

87 257,45 zł

(48,40 pkt)

30 dni

(40,00 pkt)

88,40 pkt

5.

JC Car
Jerzy Czubiński
Al. Niepodległości 829
81-810 Sopot

115 805,13 zł

(36,47 pkt)

30 dni

(40,00 pkt)

76,47 pkt

6.

TRONUS POLSKA

Sp. z o.o.
ul. Ordona 2A
01-237 Warszawa

Oferta Wykonawcy odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, gdyż Wykonawca nie dołączył do oferty wypełnionego załącznika 5.4. do SIWZ.

7.

Monesi
Sylwester Kucharski
ul. Szczecińska 5
42-202 Częstochowa
Oferta Wykonawcy odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, gdyż Wykonawca nie dołączył do oferty formularza oferty.

Część V – Zakup i dostawa rolet okiennych wewnętrznych:

MULTIROLETY

Łukasz Płocki, Piotr Płocki Sp. J.

ul. Przędzalniana 93

93-114 Łódź

cena ofertowa – 14 976,00 zł,

termin zakończenia  dostaw – 30 dni

Oferta ww. Wykonawcy została określona jako zgodna z wymaganiami SIWZ i uznana za najkorzystniejszą, przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. VII ust. 1 SIWZ
nr MCE/261/3/2020/DW, tj.

cena ofertowa –  60,00 %

termin zakończenia dostaw – 40,00 %

i w ocenie przyznanie jej łącznie 100,00 punktów

Nazwy firm, adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z ceną i terminem zakończenia dostaw w części V

Nr oferty

Oznaczenie wykonawcy

Cena ofertowa

(pkt)

Termin zakończenia dostaw

(pkt)

Łączna liczba punktów

1.

MULTIROLETY
Łukasz Płocki, Piotr Płocki Sp. J.
ul. Przędzalniana 93

93-114 Łódź

14 976,00 zł

(60,00 pkt)

30 dni

(40,00 pkt)

100,00 pkt

2.

Zaułek Dizajnu Marta Szlapa

ul. Gliwicka 218E

40-860 Katowice

21 411,84 zł

(41,97 pkt)

30 dni

(40,00 pkt)

81,97 pkt

3.

Oprema Tomasz Turek
ul. F. Chopina 8a/7
42-480 Poręba

22 464,00 zł

(40,00 pkt)

30 dni

(40,00 pkt)

80,00 pkt

4.

JC Car
Jerzy Czubiński
Al. Niepodległości 829
81-810 Sopot

48 000,00 zł

(18,72 pkt)

30 dni

(40,00 pkt)

58,72 pkt

5.

TRONUS POLSKA

Sp. z o.o.
ul. Ordona 2A
01-237 Warszawa

Oferta Wykonawcy odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, gdyż Wykonawca nie dołączył do oferty wypełnionego załącznika 5.5. do SIWZ.

6.

w&w design
Katarzyna Kaczmarczyk
ul. Pokoju 8A/7
40-859 Katowice
Oferta Wykonawcy odrzucona na podstawie art. 90 ust. 3 pzp – Wykonawca nie złożył wyjaśnień dotyczących ceny oferty, w tym nie złożył dowodów dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny

7.

PB Tenders Jakub Pawulski
ul. A. Grzymały-Siedleckiego 4/25
85-868 Bydgoszcz
Oferta Wykonawcy odrzucona na podstawie art. 90 ust. 3 pzp – Wykonawca nie złożył wyjaśnień dotyczących ceny oferty, w tym nie złożył dowodów dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny

(-) Anna Misiura
Dyrektor MCE