MCE/261/3/2020/DW

 

 

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

 

dotyczy: zadania pn. „Modernizacja budynku A w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 6 na potrzeby przedszkola” – WYPOSAŻENIE – informacja o transmisji online otwarcia ofert.

Z uwagi na obecnie istniejące zagrożenie epidemiczne, zgodnie z zapisami rozdziału XIII ust. 11 SIWZ nr MCE/261/3/2020/DW z 14 maja 2020 r., Zamawiający zapewnia jawność otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. (Dz. U. z 2019, poz. 1843 ze zm.) Prawo zamówień publicznych, poprzez transmisję online otwarcia ofert bez fizycznej obecności wykonawców, która będzie dostępna na stronie

https://www.youtube.com/watch?v=Fn0jkRXmSVY&list=UUBcYgUqSFwDAj31x6Vn–_A

 

Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura