MCE/261/2/2020/DW

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: zadania pn.: „Kolorowe przedszkole – dziecko w swoim żywiole!”–  informacja  z otwarcia ofert.

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zamawiający przekazuje następujące informacje:

  1. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zmówienia: 168 197,00 zł, z czego na:
  • część I – 34 810,00 zł;
  • część II – 133 387,00 zł.
  1. Nazwa firmy, adres wykonawcy, który złożył ofertę w terminie wraz z ceną, oraz terminem zakończenia dostaw

Nr oferty

Oznaczenie wykonawcy

Część, na która została złożona oferta

Cena

Termin zakończenia dostaw

1.

Moje Bambino Sp. z o.o.
ul. Graniczna 46
93-428 Łódź

II

104 148,75 zł

5 dni

2.

Top Gastro
Grzegorz Kowalski
ul. Krucza 19
55-200 Marcinkowice

I

32 454,87 zł

5 dni

3.

Combi CO Sp. z o.o.
ul. Zygmunta Starego 24A

44-100 Gliwice

I

36 049,13 zł

5 dni

4.

Nowa Szkoła Sp. z o.o.
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25
90-248 Łódź

I

44 234,00 zł

5 dni

II

97 310,00 zł

5 dni

5.

AM ART. Hotelowe Wyposażenie

Krzysztof Janus
ul. Portowa 1

55-200 Oława

I

31 987,18 zł

5 dni

6.

SAS Sp. z o.o., Sp. k.
ul. Okólna 29
66-400 Gorzów Wielkopolski

z siedzibą: ul. Chmielna 15
65-261 Zielona Góra

I

31 597,86

5 dni

7.

SENSO Agata Czernik

ul. Poleska 39/53

51-354 Wrocław

I

36 035,91 zł

5 dni

8.

SENSO Andrzej  Bartosik

ul. Długosza 2-6
51-162 Wrocław

I

36 070,35 zł

5 dni

9.

CEZAS s.c.
Wiesław Halagiera, Krzysztof Moroz
ul. Śląska 96

66-400 Gorzów Wielkopolski

II

139 755,00 zł

10 dni

10.

CHEC – SPORT
Anna Chęć
ul. Smołki 4
41-700 Ruda Śląska

I

4 920,00 zł

10 dni

II

129 256,00 zł

10 dni

11.

SIGNUM Piotr Olchawa
ul. Beskidzka 10
25-565 Kielce

II

119 903,00 zł

5 dni

12.

GUSTIMO MONIKA GĄBKA
Gać 46A
86-302 Grudziądz

I

31 654,67 zł

5 dni

13.

P.W.D. „APEX”
Strzałków, ul. Kopernika 12
97-500 Radomsko

II

139 866,70 zł

5 dni

14.

SPRZEDAŻ – SERWIS

SPRZĘTU GASTRONOMICZNEGO

„GASTRO – POL”

ul. Kamienna Droga 10

67-200 Głogów

I

31 032,21 zł

7 dni

Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura