MCE/261/2/2020/DW

 

 

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

 

dotyczy: zadania pn. „Kolorowe przedszkole – dziecko w swoim żywiole” – informacja o transmisji online otwarcia ofert.

Z uwagi na obecnie istniejące zagrożenie epidemiczne, zgodnie z zapisami rozdziału XIII ust. 11 SIWZ nr MCE/261/2/2020/DW z 2 kwietnia 2020 r., Zamawiający zapewnia jawność otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. (Dz. U. z 2019, poz. 1843 ze zm.) Prawo zamówień publicznych, poprzez transmisję online otwarcia ofert bez fizycznej obecności wykonawców, która będzie dostępna na stronie
https://www.youtube.com/watch?v=6Q0mhQuPp68&feature=youtu.be

 

Dyrektor MCE
(-) Anna Misiura