PT-I/DW/71/20/2019

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: zadania pn.: „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie”–  informacja  z otwarcia ofert.

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zamawiający przekazuje następujące informacje:

  1. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zmówienia:

Część 1-„Zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r. dla MSP-1” – 60 459,65 zł

Część 2-„Zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r.  dla MSP-2” – 45 811,18 zł

Część 3-„Zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r. dla ZSP-1” – 44 710,73 zł

Część 4-„Zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r. dla ZSP-2” – 47 600,28 zł

Część 5-„Zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r. dla MSP-6” – 62 332,14 zł

Część 6-„Zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r. dla MSP-7” –  42 728,29 zł

Część 7-„Zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r. dla MSP-9” – 90 113,01 zł

Część 8-„Zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r. dla MP-2” – 16 221,04 zł

Część 9-„Zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r. dla MP-7” – 32 373,18 zł

Część 10-„Zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r. dla MP-12” – 22 863,10 zł

Część 11-„Zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r. dla MP-13” – 16 793,51 zł

Część 12-„Zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r. dla MŻ” – 20 322,73 zł

  1. Nazwa firmy, adres wykonawcy, który złożył ofertę w terminie wraz z ceną.

Nr oferty

Oznaczenie wykonawcy

Część

Cena ofertowa brutto
za lata 2020 i 2021

1.

TAURON Sprzedaż sp. z o.o.

ul. Łagiewnicka 60

30-417 Kraków

1

76 903,25 zł

2

57 249,91 zł

3

56 239,95 zł

4

57 295,74 zł

5

68 710,75 zł

6

76 146,21 zł

7

114 213,80 zł

8

20 659,06 zł

9

34 155,08 zł

10

29 103,62 zł

11

21 205,62 zł

12

25 719,00 zł

Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura