PT-I/DW/71/19/2019

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: zadania pn.: „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie”– informacja z otwarcia ofert.

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zamawiający przekazuje następujące informacje:

  1. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zmówienia:

Część 1-„Zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r. dla MSP-1” – 60 459,65 zł

Część 2-„Zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r. dla MSP-2” – 45 811,18 zł

Część 3-„Zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r. dla ZSP-1” – 44 710,73 zł

Część 4-„Zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r. dla ZSP-2” – 47 600,28 zł

Część 5-„Zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r. dla MSP-6” – 62 332,14 zł

Część 6-„Zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r. dla MSP-7” – 42 728,29 zł

Część 7-„Zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r. dla MSP-9” – 90 113,01 zł

Część 8-„Zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r. dla MP-2” – 16 221,04 zł

Część 9-„Zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r. dla MP-7” – 32 373,18 zł

Część 10-„Zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r. dla MP-12” – 22 863,10 zł

Część 11-„Zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r. dla MP-13” – 16 793,51 zł

Część 12-„Zakup energii elektrycznej na okres 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r. dla MŻ” – 20 322,73 zł

  1. Nazwa firmy, adres wykonawcy, który złożył ofertę w terminie wraz z ceną.
Nr oferty Oznaczenie wykonawcy Część Cena ofertowa brutto
za lata 2020 i 2021
1. Elektra S.A.

ul. Skierniewicka 10a

01-230 Warszawa

1 76 966,68 zł
2 57 297,13 zł
3 56 286,34 zł
4 57 342,99 zł
5 68 767,42 zł
6 76 209,02 zł
7 114 308,01 zł
8 20 676,09 zł
9 34 183,25 zł
10 29 127,62 zł
11 21 223,11 zł
12 25 740,22 zł

Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura