PT-I/DW/71/18/2019

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: zadania pn.: „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla MŻ w Knurowie”– informacja z otwarcia ofert.

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zamawiający przekazuje następujące informacje:

  1. Kwoty, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zmówienia:

1) Pakiet 1 – Artykuły spożywcze: 48 909,00 zł brutto;

2) Pakiet 2 – Nabiał: 30 756,00 zł brutto;

3) Pakiet 3 – Pieczywo: 17 040,00 zł brutto;

4) Pakiet 4 – Mrożonki: 7 636,00 zł brutto;

5) Pakiet 5 – Ryby: 12 933,00 zł brutto;
6) Pakiet 6 – Mięso, wędliny, drób: 37 428,00 zł brutto,

7) Pakiet 7 – Jaja: 6 099,00 zł brutto;
8) Pakiet 8 – Warzywa i owoce: 35 768,00 zł brutto,

9) Pakiet 9 Produkty dla niemowląt: 8 611,00 zł brutto.

  1. Nazwy firm, adresy wykonawców, którzy złożyli ofertę w terminie wraz z ceną:
Nr oferty Oznaczenie wykonawcy Cena ofertowa zadania, na jakie została złożona
1. F.H.U. „DAMEX”  Surmański Damian, 42-690 Brynek, ul. Wspólna 12

Pakiet 8 – Warzywa i owoce

27 674,00 zł
2. „POLAR-BRIS” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jerzy Brożek
42-504 Będzin, ul. Dąbrowska 207
Pakiet 4 – Mrożonki
6 841,50 zł
3. Firma „SŁOWIK” Wiśniowski Adam, 44-190 Knurów, ul. ks. Koziełka 60
Pakiet 3 – Pieczywo
16 165,00 zł
4. Firma Handlowa ”MAR-TAD” Maria, Tadeusz Jędrusik Sp. j.,

41-800 Zabrze, ul. Struzika 10A /11
Pakiet 4 – Mrożonki
Pakiet 5 – Ryby

6 691,80 zł

11 641,70 zł

5. P.P.H. „POLARIS” Małgorzata Gruszczyńska

62-800 Kalisz, ul. Żołnierska 20a

Pakiet 1 – Artykuły spożywcze

Pakiet 7 – Jaja

35 609,72 zł

5 880,00 zł

6. Zakład Masarski s.c. Stanisław, Henryka Ośliźlok

44-348 Skrzyszów, ul. Powstańców 24

Pakiet 6 – Mięso, wędliny, drób

28 997,50 zł
7. POLMAG Andrzej Wątroba, 43-300 Bielsko-Biała

u. I Armii Wojska Polskiego 7/48

Pakiet 7 – Jaja

3 290,00 zł
8. P.H.U. „SAVEX”  Alicja Szewczyk, 44-196 Knurów, ul. Marynarzy 9
Pakiet 1 – Artykuły spożywcze

Pakiet 6 – Mięso, wędliny, drób

45 862,42 zł

37 671,00 zł

9. SEMI” Sp. z o.o., 44-100 Gliwice,  ul. St. Moniuszki 13
Pakiet 2 – Nabiał
24 610,00 zł
10. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe JAPI Joachim Piontek

41-500 Chorzów, ul. Lompy 8c/3

Pakiet 1 – Artykuły spożywcze

37 942,88 zł
11. F.H.U. Bernard Adamik, 44-196 Knurów, ul. Marynarzy 11c/4
Pakiet 7 – Jaja
5 600,00 zł
12. Piekarnia Lipianin, G.W. Lipianin, 49-351 Przylesie 32
Pakiet 3 – Pieczywo
16 823,00 zł

dyrektor MCE

(-) Anna Misiura