PT-I/DW/71/17/2019

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: zadania pn.: „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla ZSP nr 1 w Knurowie”– informacja z otwarcia ofert.

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zamawiający przekazuje następujące informacje:

  1. Kwoty, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zmówienia:

1) Pakiet 1 – Artykuły spożywcze: 41 251,00 zł brutto;

2) Pakiet 2 – Nabiał: 31 083,00 zł brutto;

3) Pakiet 3 – Pieczywo: 17 625,00 zł brutto;

4) Pakiet 4 – Mrożonki: 24 508,00 zł brutto;

5) Pakiet 5 – Ryby: 18 337,00 zł brutto;
6) Pakiet 6 – Mięso, wędliny, drób: 38 198,00 zł brutto,

7) Pakiet 7 – Jaja: 4 100,00 zł brutto;
8) Pakiet 8 – Warzywa i owoce: 36 570,00 zł brutto.

  1. Nazwy firm, adresy wykonawców, którzy złożyli ofertę w terminie wraz z ceną:
Nr oferty Oznaczenie wykonawcy Cena ofertowa zadania, na jakie została złożona
1. F.H.U. „DAMEX”  Surmański Damian, 42-690 Brynek, ul. Wspólna 12

Pakiet 8 – Warzywa i owoce

29 860,00 zł
2. Firma „SŁOWIK” Wiśniowski Adam, 44-190 Knurów, ul. ks. Koziełka 60
Pakiet 3 – Pieczywo
15 629,00 zł
3. Firma Handlowa ”MAR-TAD” Maria, Tadeusz Jędrusik Sp. j.,

41-800 Zabrze, ul. Struzika 10A /11
Pakiet 4 – Mrożonki
Pakiet 5 – Ryby

23 424,45 zł

19 390,50 zł

4. P.P.H. „POLARIS” Małgorzata Gruszczyńska

62-800 Kalisz, ul. Żołnierska 20a

Pakiet 1 – Artykuły spożywcze

Pakiet 7 – Jaja

30 275,20 zł

3 937,50 zł

5. Zakład Masarski s.c. Stanisław, Henryka Ośliźlok

44-348 Skrzyszów, ul. Powstańców 24

Pakiet 6 – Mięso, wędliny, drób

33 041,46 zł
6. POLMAG Andrzej Wątroba, 43-300 Bielsko-Biała

u. I Armii Wojska Polskiego 7/48

Pakiet 7 – Jaja

2 350,00 zł
7. P.H.U. „SAVEX”  Alicja Szewczyk, 44-196 Knurów, ul. Marynarzy 9
Pakiet 1 – Artykuły spożywcze

Pakiet 6 – Mięso, wędliny, drób

41 352,07 zł

40 268,93 zł

8. SEMI” Sp. z o.o., 44-100 Gliwice,  ul. St. Moniuszki 13
Pakiet 2 – Nabiał
28 594,20 zł
9. Zakład Produkcji Spożywczej AMBI M. Karkut i Wspólnicy – sp. j.
41-902 Bytom, ul. Składowa 11

Pakiet 4 – Mrożonki
Pakiet 5 – Ryby

21 723,00 zł

21 315,00 zł

10. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe JAPI Joachim Piontek

41-500 Chorzów, ul. Lompy 8c/3

Pakiet 1 – Artykuły spożywcze

33 182,91 zł
11. F.H.U. Bernard Adamik, 44-196 Knurów, ul. Marynarzy 11c/4
Pakiet 7 – Jaja
4 000,00 zł
12. Piekarnia Lipianin, G.W. Lipianin, 49-351 Przylesie 32
Pakiet 3 – Pieczywo
16 015,50 zł

dyrektor MCE

(-) Anna Misiura