PT-I/DW/71/15/2019

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: zadania pn.: „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla MP – 7 w Knurowie”– informacja z otwarcia ofert.

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zamawiający przekazuje następujące informacje:

  1. Kwoty, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zmówienia:

1) Pakiet 1 – Artykuły spożywcze: 60.774,00 zł brutto;

2) Pakiet 2 – Nabiał: 68.557,00 zł brutto;

3) Pakiet 3 – Pieczywo: 26.636,00 zł brutto;

4) Pakiet 4 – Mrożonki: 24.072,00 zł brutto;

5) Pakiet 5 – Ryby: 17.296,00 zł brutto;
6) Pakiet 6 – Mięso, wędliny, drób: 58.254,00 zł brutto,

7) Pakiet 7 – Jaja: 8.072,00 zł brutto;
8) Pakiet 8 – Warzywa i owoce: 62.465,00 zł brutto.

  1. Nazwy firm, adresy wykonawców, którzy złożyli ofertę w terminie wraz z ceną:
Nr oferty Oznaczenie wykonawcy Cena ofertowa zadania, na jakie została złożona
1. F.H.U. „DAMEX”  Surmański Damian, 42-690 Brynek, ul. Wspólna 12

Pakiet 8 – Warzywa i owoce

51.377,00 zł
2. „POLAR-BRIS” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jerzy Brożek
42-504 Będzin, ul. Dąbrowska 207
Pakiet 4 – Mrożonki
19.129,08 zł
3. Firma „SŁOWIK” Wiśniowski Adam, 44-190 Knurów, ul. ks. Koziełka 60 Pakiet 3 – Pieczywo 23.376,00 zł
4. Firma Handlowa ”MAR-TAD” Maria, Tadeusz Jędrusik Sp. j.,

41-800 Zabrze, ul. Struzika 10A /11
Pakiet 4 – Mrożonki
Pakiet 5 – Ryby

18.710,99 zł

14.540,40 zł

5. P.P.H. „POLARIS” Małgorzata Gruszczyńska

62-800 Kalisz, ul. Żołnierska 20a

Pakiet 1 – Artykuły spożywcze

Pakiet 7 – Jaja

45.867,80 zł

6.460,00 zł

6. Zakład Masarski s.c. Stanisław, Henryka Ośliźlok

44-348 Skrzyszów, ul. Powstańców 24

Pakiet 6 – Mięso, wędliny, drób

57.804,20 zł
7. POLMAG Andrzej Wątroba, 43-300 Bielsko-Biała

u. I Armii Wojska Polskiego 7/48

Pakiet 7 – Jaja

4.465,00 zł
8. P.H.U. „SAVEX”  Alicja Szewczyk, 44-196 Knurów, ul. Marynarzy 9
Pakiet 1 – Artykuły spożywcze

Pakiet 6 – Mięso, wędliny, drób

61.521,36 zł

62.003,93 zł

9. SEMI” Sp. z o.o., 44-100 Gliwice,  ul. St. Moniuszki 13
Pakiet 2 – Nabiał
58.028,20 zł
10. Zakłady Produkcji Spożywczej AMBI M. Karkut i Wspólnicy sp.j.

41-902 Bytom, ul. Składowa 11

Pakiet 4 – Mrożonki
Pakiet 5 – Ryby

19.504,50 zł

15.056,00 zł

11. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe JAPI Joachim Piontek

41-500 Chorzów, ul. Lompy 8c/3

Pakiet 1 – Artykuły spożywcze

51.257,00 zł
12. F.H.U. Bernard Adamik, 44-196 Knurów, ul. Marynarzy 11c/4
Pakiet 7 – Jaja
7.600,00 zł
13. Piekarnia Lipianin, G.W. Lipianin, 49-351 Przylesie 32
Pakiet 3 – Pieczywo
24.545,00 zł

Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura