Ogłoszenie nr 540177520-N-2019 z dnia 26-08-2019 r.
Knurów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 510177542-N-2019
Data: 26/08/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie, Krajowy numer identyfikacyjny 271078118, ul. al. Lipowa  12, 44-196  Knurów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 235 27 45, e-mail msp9@knurow.edu.pl , faks 32 235 27 65.
Adres strony internetowej (url): https://sp9.knurow.edu.pl/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6)
W ogłoszeniu jest: INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy 578450.64 Oferta z najniższą ceną/kosztem 578450.64 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 578450.64 Waluta: PLN
W ogłoszeniu powinno być: INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy 711494.29 Oferta z najniższą ceną/kosztem 711494.29 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 711494.29 Waluta: PLN
Dyrektor MCE
(-) Anna Misiura