PT-I/DW /71/11/2018

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: zadania pn.: „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla ZSP w Knurowie”– informacja z otwarcia ofert.

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) zamawiający przekazuje następujące informacje:

  1. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zmówienia:

1) Pakiet 1 – Artykuły spożywcze: 46.553,00 zł brutto;

2) Pakiet 2 – Nabiał: 29.329,00 zł brutto;

3) Pakiet 3 – Pieczywo:13.283,00 zł brutto;

4) Pakiet 4 – Mrożonki: 21.610,00 zł brutto;

5) Pakiet 5 – Ryby: 12.455,00 zł brutto;
6) Pakiet 6 – Mięso, wędliny, drób: 36.102,00 zł brutto,

7) Pakiet 7 – Jaja: 3.785,00 zł brutto;
8) Pakiet 8 – Warzywa i owoce: 30.125,00 zł brutto.

  1. Nazwy firm, adresy wykonawców, którzy złożyli ofertę w terminie wraz z ceną:
Nr oferty Oznaczenie wykonawcy Cena ofertowa zadania, na jakie została złożona
1. Widan Polska Sp. z o.o., Sp. k.

37-700 Przemyśl, ul. Jasińskiego 56b

Pakiet 4 – Mrożonki

Pakiet 5 – Ryby

19.011,70 zł

11.376,50 zł

2. Piekarnia Lipianin, G.W. Lipianin, 49-351 Przylesie 32
Pakiet 3 – Pieczywo
12.816,70 zł
3. „POLAR-BRIS” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jerzy Brożek
42-504 Będzin, ul. Dąbrowska 207
Pakiet 4 – Mrożonki
19.915,90 zł
4. F.H.U „DAMEX”  Surmański Damian, 42-603 Tarnowskie Góry,
ul. Wincentego Witosa 90A,
Pakiet 8 – Warzywa i owoce
26.945,00 zł
5. P.P.U.H. Zakład Masarski s.c. Stanisław, Henryka Ośliźlok

44-348 Skrzyszów, ul. Powstańców Śl. 24

Pakiet 6 – Mięso, wędliny, drób

29.069,65 zł
6. P.P.H. „POLARIS” Małgorzata Gruszczyńska

62-800 Kalisz, ul. Żołnierska 20a

Pakiet 1 – Artykuły spożywcze

30.801,73 zł
7. Firma Handlowa ”MAR-TAD” Maria, Tadeusz Jędrusik Sp. j.,

41-800 Zabrze, ul. Struzika 10A /11
Pakiet 4 – Mrożonki
Pakiet 5 – Ryby

20.372,25 zł

11.800,80 zł

8. Firma „SŁOWIK” Wiśniowski Adam, 44-190 Knurów, ul. ks. A. Koziełka 60 Pakiet 3 – Pieczywo 10.865,00 zł
9. HURTOWNIA WARZYW I OWOCÓW J.J. Adamczyk s.c.

44-186 Gierałtowice, ul. Korfantego 1a

Pakiet 8 – Warzywa i owoce

24.055,97 zł
10. P.H.U. „SAVEX”  Alicja Szewczyk, 44-196 Knurów, ul. Marynarzy 9
Pakiet 1 – Artykuły spożywcze

Pakiet 6 – Mięso, wędliny, drób

36.567,47 zł

30.444,18 zł

11. F.H.U. Bernard Adamik, 44-196 Knurów, ul. Marynarzy 11c/4
Pakiet 7 – Jaja
3.650,00 zł
12. SEMI Sp. z o.o., 44-100 Gliwice,  ul. St. Moniuszki 13
Pakiet 2 – Nabiał
25.817,90 zł

Dyrektor MCE
(-) Anna Misiura