PT-I/DW/71/12/2018

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: zadania pn. „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MŻ w Knurowie”– informacja z otwarcia ofert.

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.1986) zamawiający przekazuje następujące informacje:

  1. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zmówienia:
Pakiet 1 – artykuły spożywcze 42 053 zł
Pakiet 2 – nabiał 28 912 zł
Pakiet 3 – pieczywo 15 337 zł
Pakiet 4 – mrożonki 6 987 zł
Pakiet 5 – ryby 9 514 zł
Pakiet 6 – mięso, wędliny, drób 33 604 zł
Pakiet 7 – jaja 5 371 zł
Pakiet 8 – warzywa, owoce 33 410 zł
Pakiet 9 – produkty dla niemowląt 21 876 zł
  1. Nazwa firmy, adres wykonawcy, który złożył ofertę w terminie wraz z ceną
Nr oferty Oznaczenie wykonawcy Pakiet nr Cena ofertowa brutto
1. Widan Polska Sp. z o.o., sp. k.

ul. Jasińskiego 56b

37-700 Przemyśl

4 5 960,40 zł
2. Piekarnia „Lipianin”

G.W. Lipianin

49-351 Przylesie 32

3 15 850,80 zł
3. „POLAR -BRIS” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

Jerzy Brożek

ul. Dąbrowska 207
42-504 Będzin

4 6 161,10 zł
4. F.H.U. „DAMEX” Surmański Damian
ul. Witosa 90a
42-603 Tarnowskie Góry
8 28 247,00 zł
5. P.P.U.H. Zakład Masarski s.c.

Stanisław, Henryka Ośliźlok

ul. Powstańców Śl. 24

44-348 Skrzyszów

6 26 714,00 zł
6. P.P.H. „POLARIS” Małgorzata Gruszczyńska
ul. Żołnierska 20a

62-800 Kalisz

1 39 793,21 zł
7.

Firma Handlowa „MAR-TAD”
Maria, Tadeusz Jędrusik, sp. j.
ul. Struzika 10a/11
41-800 Zabrze

4 5 896,50 zł
5 9 438,00 zł
8.

Firma Słowik, Wiśniowski Adam
ul. Ks. Koziełka 60
44-190 Knurów

3 14 529,00 zł
9.

Hurtownia Warzyw i Owoców,
J.J. Adamczyk s.c.
ul. Korfantego 1a
44-196 Gierałtowice

8 28 954,70 zł
10.

P.H.U. „SAVEX” Alicja Szewczyk
ul. Marynarzy 9
44-196 Knurów

1 44 968,92 zł
6 30 366,20 zł
11.

F.H.U. Bernard Adamik
ul. Marynarzy 11c/4
44-196 Knurów

7 5 110,00 zł
12.

SEMI Sp. z o.o.
ul. Moniuszki 13
44-100 Gliwice

2 24 659,30 zł

Dyrektor MCE
(-) Anna Misiura