PT-I/DW /71/08/2018

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: zadania pn.: „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP- 3 w Knurowie”– informacja z otwarcia ofert.

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) zamawiający przekazuje następujące informacje:

  1. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zmówienia:

1) Pakiet 1 – Artykuły spożywcze: 30.017,00 zł brutto;

2) Pakiet 2 – Nabiał: 17.363,00 zł brutto;

3) Pakiet 3 – Pieczywo: 9.028,00 zł brutto;

4) Pakiet 4 – Mrożonki: 7.298,00 zł brutto;

5) Pakiet 5 – Ryby: 4.996,00 zł brutto;
6) Pakiet 6 – Mięso, wędliny, drób: 30.343,00 zł brutto,

7) Pakiet 7 – Jaja: 3.913,00 zł brutto;
8) Pakiet 8 – Warzywa i owoce: 27.693,00 zł brutto.

  1. Nazwy firm, adresy wykonawców, którzy złożyli ofertę w terminie wraz z ceną:
Nr oferty Oznaczenie wykonawcy Cena ofertowa zadania, na jakie została złożona
1. Widan Polska Sp. z o.o., Sp. k.

37-700 Przemyśl, ul. Jasińskiego 56b

Pakiet 4 – Mrożonki
Pakiet 5 – Ryby

7.327,00 zł

5.122,60 zł

2. Piekarnia Lipianin, G.W. Lipianin, 49-351 Przylesie 32
Pakiet 3 – Pieczywo
11.158,50 zł
3. „POLAR-BRIS” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jerzy Brożek
42-504 Będzin, ul. Dąbrowska 207
Pakiet 4 – Mrożonki
Pakiet 5 – Ryby
7.404,40 zł

5.953,50 zł

4. F.H.U „DAMEX”  Surmański Damian, 42-603 Tarnowskie Góry,
ul. Wincentego Witosa 90A,
Pakiet 8 – Warzywa i owoce
27.679,00 zł
5. P.P.U.H. Zakład Masarski s.c. Stanisław, Henryka Ośliźlok

44-348 Skrzyszów, ul. Powstańców Śl. 24

Pakiet 6 – Mięso, wędliny, drób

28.555,10 zł
6. P.P.H. „POLARIS” Małgorzata Gruszczyńska

62-800 Kalisz, ul. Żołnierska 20a

Pakiet 1 – Artykuły spożywcze

23.224,65 zł
7. Firma Handlowa ”MAR-TAD” Maria, Tadeusz Jędrusik Sp. j.,

41-800 Zabrze, ul. Struzika 10A /11
Pakiet 4 – Mrożonki
Pakiet 5 – Ryby

6.832,20 zł

5.477,10 zł

8. Firma „SŁOWIK” Wiśniowski Adam, 44-190 Knurów, ul. ks. A. Koziełka 60 Pakiet 3 – Pieczywo 10.619,00 zł
9. HURTOWNIA WARZYW I OWOCÓW J.J. Adamczyk s.c.

44-186 Gierałtowice, ul. Korfantego 1a

Pakiet 8 – Warzywa i owoce

27.274,08 zł
10. P.H.U. „SAVEX”  Alicja Szewczyk, 44-196 Knurów, ul. Marynarzy 9
Pakiet 1 – Artykuły spożywcze

Pakiet 6 – Mięso, wędliny, drób

30.741,50 zł

28.560,00 zł

11. F.H.U. Bernard Adamik, 44-196 Knurów, ul. Marynarzy 11c/4
Pakiet 7 – Jaja
3.723,00 zł
12. SEMI” Sp. z o.o., 44-100 Gliwice,  ul. St. Moniuszki 13
Pakiet 2 – Nabiał
14.642,00 zł

Dyrektor MCE
(-) Anna Misiura