MCE/261/8/2020/DW

Wykonawcy

Uczestnicy postępowania

 

 

Dotyczy: zadania pn. „Zakup wraz z dostawą czterech laptopów dla szkół w Gminie Knurów” – informacja dotycząca  procedury otwarcia ofert.

            W nawiązaniu do rozdziału XIII ust. 11 SIWZ nr MCE/261/8/2020/DW
z 5 października 2020 r., zgodnie z którym Zamawiający dopuszczał możliwość zapewnienia jawności otwarcia ofert poprzez transmisję online otwarcia ofert bez fizycznej obecności wykonawców, po uprzednim poinformowaniu wykonawców na swojej stronie internetowej https://www.knurow.edu.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-na-dostawy/
o planowanej transmisji, informuję, iż publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 października 2020 r. o godz. 9:30   w siedzibie Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie, 44-196 Knurów, al. Lipowa 12. Osoby chcące wziąć udział otwarciu ofert zobowiązane są do:

  • zakrycia ust i nosa,
  • zdezynfekowania rąk,
  • zachowania odległości przewidzianej przepisami prawa.

Dyrektor MCE
(-) Anna Misiura