MCE/261/8/2020/DW

 

 

Wykonawcy

Uczestnicy postępowania

 

 

Dotyczy: zadania pn. „Zakup wraz z dostawą czterech laptopów dla szkół w Gminie Knurów” – informacja
z otwarcia ofert.

              

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zamawiający przekazuje następujące informacje:

1. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zmówienia: 10 026,63 zł.

 

2. Nazwa firmy, adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z ceną, oraz terminem zakończenia dostaw:

 

Nr oferty Oznaczenie wykonawcy Cena ofertowa brutto Termin zakończenia dostaw
1. TH IT Solutions Sp. z o.o.
Kamieniec 102
28-230 Połaniec
10 518,96 zł 5 dni
2. F.H.U. CONTRAKT Adam Goik
ul. Karpacka 1140-216 Katowice
11 758,80 zł 5 dni
3. MPC Paweł Oleksiewicz
ul. Podrzeczna 3899-300 Kutno
8 708,40 zł 5 dni
4. ONETEC Tomasz Kwiecień
ul. Drohobycka 28a
54-620 Wrocław
10 415,05 zł 5 dni

 

Dyrektor MCE
(-) Anna Misiura