MCE/261/15/2020/DW

 

 

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

 

dotyczy: zadania pn. „Dostawę artykułów żywnościowych na rok 2021 dla MP – 2 w Knurowie” – informacja o transmisji online otwarcia ofert.

            Z uwagi na obecnie istniejące zagrożenie epidemiczne, zgodnie z zapisami rozdziału XIII ust. 11 SIWZ nr MCE/261/15/2020/DW z 9 listopada 2020 r., Zamawiający zapewnia jawność otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r.
(Dz. U. z 2019, poz. 1843 ze zm.) Prawo zamówień publicznych, poprzez transmisję online otwarcia ofert bez fizycznej obecności wykonawców, która będzie dostępna na stronie: https://youtu.be/rNBBETjk3bA

Dyrektor MCE
(-) Anna Misiura