MCE/261/15/2020/DW

 

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

 

dotyczy: zadania pn.: „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2021 dla MP-2 w Knurowie
– informacja z otwarcia ofert.

 

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zamawiający przekazuje następujące informacje:

  1. Kwoty, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zmówienia:

1) Pakiet 1 – Artykuły spożywcze: 62 949,36 zł brutto;

2) Pakiet 2 – Nabiał: 45 100,23 zł brutto;

3) Pakiet 3 – Pieczywo: 26 390,54 zł brutto;

4) Pakiet 4 – Mrożonki: 18 005,39 zł brutto;

5) Pakiet 5 – Ryby: 15 998,75 zł brutto;
6) Pakiet 6 – Mięso, wędliny, drób: 36 393,98 zł brutto,

7) Pakiet 7 – Jaja: 6 132,00 zł brutto;
8) Pakiet 8 – Warzywa i owoce: 40 430,20 zł brutto.

 

  1. Nazwy firm, adresy wykonawców, którzy złożyli ofertę w terminie wraz z ceną:
Nr oferty Oznaczenie wykonawcy Cena ofertowa zadania, na jakie została złożona
1 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe
Zakład Masarski s.c. Stanisław, Henryka Ośliźlok
44-348 Skrzyszów, ul. Powstańców 24Pakiet 6 – Mięso, wędliny, drób
28 995,95 zł
2 F.H.U. „DAMEX”  Surmański Damian, 42-690 Brynek, ul. Wspólna 12
Pakiet 8 – Warzywa i owoce
37 583,50 zł
3 ZAKŁADY PRODUKCJI SPOŻYWCZEJ AMBI
M. Karkut i Wspólnicy – sp. j.
41-902 Bytom, ul. Składowa 11
Pakiet 4 – Mrożonki
Pakiet 5 – Ryby
Pakiet 7 – Jaja
 

23 230,50 zł
15 673,80 zł
8 000,00 zł

4 KURKA Andrzej Wątroba, 43-303 Bielsko-Biała
ul. I Armii Wojska Polskiego 7/48
Pakiet 7 – Jaja
4 400,00 zł
5 Firma Handlowa ”MAR-TAD” Maria, Tadeusz Jędrusik Sp. j.,
41-800 Zabrze, ul. Struzika 10A /11
Pakiet 4 – Mrożonki
Pakiet 5 – Ryby
 

25 198,80 zł
14 914,20 zł

6 P.H.U. „SAVEX”  Alicja Szewczyk, 44-196 Knurów, ul. Marynarzy 9
Pakiet 1 – Artykuły spożywcze
Pakiet 6 – Mięso, wędliny, drób
Pakiet 8 – Warzywa i owoce
65 391,90 zł
29 049,76 zł
60 268,88 zł
7 Firma „SŁOWIK” Wiśniowski Adam, 44-190 Knurów, ul. ks. Koziełka 60
Pakiet 3 – Pieczywo
30 932,00 zł
8 P.P.H. „POLARIS” Małgorzata Gruszczyńska
62-800 Kalisz, ul. Żołnierska 20a
Pakiet 1 – Artykuły spożywcze
23 708,19 zł
9 P.W. „JANCZAR” Pokora Sp. j.
44-100 Gliwice, ul Św. Jacka 21
Pakiet 6 – Mięso, wędliny, drób
28 048,74 zł
10 SEMI” Sp. z o.o., 44-100 Gliwice,  ul. St. Moniuszki 13
Pakiet 2 – Nabiał
41 285,00 zł
11 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe JAPI Joachim Piontek
41-500 Chorzów, ul. Lompy 8c/3
Pakiet 1 – Artykuły spożywcze
60 544,30 zł
12 F.H.U. Bernard Adamik, 44-196 Knurów, ul. Marynarzy 11c/4
Pakiet 7 – Jaja
5 200,00 zł

 

Dyrektor MCE
(-) Anna Misiura