MCE/261/9/2020/DW

 

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: zadania pn.: „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2021 dla MP-7 w Knurowie
– informacja z otwarcia ofert.

 

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zamawiający przekazuje następujące informacje:

  1. Kwoty, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zmówienia:

1) Pakiet 1 – Artykuły spożywcze: 63 580,87 zł brutto;

2) Pakiet 2 – Nabiał: 56 385,00 zł brutto;

3) Pakiet 3 – Pieczywo: 28 116,00 zł brutto;

4) Pakiet 4 – Mrożonki: 21 385,35 zł brutto;

5) Pakiet 5 – Ryby: 16 873,81 zł brutto;
6) Pakiet 6 – Mięso, wędliny, drób: 59 983,19 zł brutto,

7) Pakiet 7 – Jaja: 6 483,75 zł brutto;
8) Pakiet 8 – Warzywa i owoce: 63 883,16 zł brutto.

 

  1. Nazwy firm, adresy wykonawców, którzy złożyli ofertę w terminie wraz z ceną:

 

Nr oferty Oznaczenie wykonawcy Cena ofertowa zadania, na jakie została złożona
1 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe,  Zakład Majerski Henryka Oślizlok 44-348 Skrzyszów ul. Powstańców Śl. 24
Pakiet 6 – Mięso, wędliny, drób
51 053,14 zł
2 F.H.U. „DAMEX”  Surmański Damian, 42-690 Brynek, ul. Wspólna12
Pakiet 8 – Warzywa i owoce
 

48 696,00 zł

3 „Ambi” Zakłady Produkcji Spożywczej M.Karkut i Współnicy – sp. j. 41-902 Bytom, ul. Składowa 11
Pakiet 4 – Mrożonki
Pakiet 5 – Ryby
Pakiet 7 – Jaja
19 785,45 zł
17 069,00zł
9 500,00 zł
4 KURKA Andrzej Wątroba, 43-300 Bielsko-Biała ul. Armii Wojska Polskiego 7/48
Pakiet 7 – Jaja
5 225,00 zł
5 Firma Handlowa ”MAR-TAD” Maria, Tadeusz Jędrusik Sp. j., 41-800 Zabrze, ul. Struzika 10A /11
Pakiet 4 – Mrożonki
Pakiet 5 – Ryby
18 580,90 zł
16 481,50 zł
6 P.H.U. „SAVEX”  Alicja Szewczyk, 44-196 Knurów, ul. Marynarzy 9
Pakiet 1 – Artykuły spożywcze
Pakiet 6 – Mięso, wędliny, drób
Pakiet 8 – Warzywa i owoce
60 687,65 zł
49 727,21 zł
80 771,20 zł
7 Firma „SŁOWIK” Wiśniowski Adam, 44-190 Knurów, ul. ks. Koziełka 60
Pakiet 3 – Pieczywo
26 158,00 zł
8 P.P.H. „POLARIS” Małgorzata Gruszczyńska 62-800 Kalisz, ul. Żołnierska 20a
Pakiet 1 – Artykuły spożywcze
52 782,05 zł
9 SEMI” Sp. z o.o., 44-100 Gliwice,  ul. St. Moniuszki 13
Pakiet 2 – Nabiał
58 027,00 zł
10 Przedsiębiorstwo Wielobranzowe JAPI Joachim Piontek 41-500 Chorzów, ul. Lompy 8c/3
Pakiet 1 – Artykuły Spożywcze
57 312,80 zł
11 F.H.U. Bernard Adamik, 44-196 Knurów, ul. Marynarzy 11c/4
Pakiet 7 – Jaja
6 175,00 zł

 

Dyrektor MCE
(-) Anna Misiura