MCE/261/10/2020/DW

 

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: zadania pn.: „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2021 dla MP-12 w Knurowie
– informacja z otwarcia ofert.

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zamawiający przekazuje następujące informacje:

  1. Kwoty, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zmówienia:

1) Pakiet 1 – Artykuły spożywcze: 98 541,48 zł brutto;

2) Pakiet 2 – Nabiał: 77 506,58 zł brutto;

3) Pakiet 3 – Pieczywo: 37 761,65 zł brutto;

4) Pakiet 4 – Mrożonki: 11 798,80 zł brutto;

5) Pakiet 5 – Ryby: 22 576,46 zł brutto;
6) Pakiet 6 – Mięso, wędliny, drób: 58 251,50 zł brutto,

7) Pakiet 7 – Jaja: 7 300,00 zł brutto;
8) Pakiet 8 – Warzywa i owoce: 98 449,80 zł brutto.

 

  1. Nazwy firm, adresy wykonawców, którzy złożyli ofertę w terminie wraz z ceną:
Nr oferty Oznaczenie wykonawcy Cena ofertowa zadania, na jakie została złożona
1 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe
Zakład Masarski s.c. Stanisław, Henryka Ośliźlok 44-348 Skrzyszów, ul. Powstańców 24
Pakiet 6 – Mięso, wędliny, drób
46 480,00 zł

 

2 F.H.U. „DAMEX”  Surmański Damian, 42-690 Brynek, ul. Wspólna 12
Pakiet 8 – Warzywa i owoce
70 907,00 zł
3 ZAKŁADY PRODUKCJI SPOŻYWCZEJ AMBI
M. Karkut i Wspólnicy – sp. j.
41-902 Bytom, ul. Składowa 11
Pakiet 4 – Mrożonki
Pakiet 5 – Ryby
Pakiet 7 – Jaja
 

18 774,50 zł
23 607,00 zł
6 300,00 zł

4 KURKA Andrzej Wątroba, 43-303 Bielsko-Biała ul. Armii Wojska Polskiego 7/48
Pakiet 7 – Jaja
5 500,00 zł
5 Firma Handlowa ”MAR-TAD” Maria, Tadeusz Jędrusik Sp. j.,
41-800 Zabrze, ul. Struzika 10A /11
Pakiet 4 – Mrożonki
Pakiet 5 – Ryby
11 856,90 zł
23 538,80 zł
6 P.H.U. „SAVEX”  Alicja Szewczyk, 44-196 Knurów, ul. Marynarzy 9
Pakiet 1 – Artykuły spożywcze
Pakiet 6 – Mięso, wędliny, drób
Pakiet 8 – Warzywa i owoce
87 542,60 zł
47 600,25 zł
125 989,70 zł
7 Firma „SŁOWIK” Wiśniowski Adam, 44-190 Knurów, ul. ks. Koziełka 60
Pakiet 3 – Pieczywo
36 260,00 zł
8 P.P.H. „POLARIS” Małgorzata Gruszczyńska 62-800 Kalisz, ul. Żołnierska 20a
Pakiet 1 – Artykuły spożywcze
72 237,09 zł
9 P.W. „JANCZAR” Pokora Sp. j.
44-100 Gliwice, ul Św. Jacka 21
Pakiet 6 – Mięso, wędliny, drób
44 149,45 zł
10 SEMI” Sp. z o.o., 44-100 Gliwice,  ul. St. Moniuszki 13
Pakiet 2 – Nabiał
72 939,90 zł
11 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe JAPI Joachim Piontek
41-500 Chorzów, ul. Lompy 8c/3
Pakiet 1 – Artykuły spożywcze
80 118,25 zł
12 F.H.U. Bernard Adamik, 44-196 Knurów, ul. Marynarzy 11c/4
Pakiet 7 – Jaja
6 500,00 zł

Dyrektor MCE
(-) Anna Misiura