MCE/261/14/2020/DW

 

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

 

dotyczy: zadania pn.: „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2021 dla MŻ w Knurowie
– informacja z otwarcia ofert.

 

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zamawiający przekazuje następujące informacje:

  1. Kwoty, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zmówienia:

1) Pakiet 1 – Artykuły spożywcze: 48 100,00 zł brutto;

2) Pakiet 2 – Nabiał: 29 099,80 zł brutto;

3) Pakiet 3 – Pieczywo: 17 505,00 zł brutto;

4) Pakiet 4 – Mrożonki: 8 850,00 zł brutto;

5) Pakiet 5 – Ryby: 15 885,60 zł brutto;
6) Pakiet 6 – Mięso, wędliny, drób: 38 693,10 zł brutto,

7) Pakiet 7 – Jaja: 6 300,00 zł brutto;
8) Pakiet 8 – Warzywa i owoce: 35 855,40 zł brutto,

9) Pakiet 9 – Produkty dla niemowląt – 7 082,35 zł brutto.

 

  1. Nazwy firm, adresy wykonawców, którzy złożyli ofertę w terminie wraz z ceną:
Nr oferty Oznaczenie wykonawcy Cena ofertowa zadania, na jakie została złożona
1 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe
Zakład Masarski s.c. Stanisław, Henryka Ośliźlok
44-348 Skrzyszów, ul. Powstańców 24
Pakiet 6 – Mięso, wędliny, drób

27 753,70 zł

2 ZAKŁADY PRODUKCJI SPOŻYWCZEJ AMBI
M. Karkut i Wspólnicy – sp. j.
41-902 Bytom, ul. Składowa 11
Pakiet 4 – Mrożonki
Pakiet 5 – Ryby
Pakiet 7 – Jaja
7 655,85 zł
12 969,00 zł
4 410,00 zł
3 KURKA Andrzej Wątroba, 43-303 Bielsko-Biała
ul. Armii Wojska Polskiego 7/48
Pakiet 7 – Jaja
3 850,00 zł
4 Firma Handlowa ”MAR-TAD” Maria, Tadeusz Jędrusik Sp. j.,
41-800 Zabrze, ul. Struzika 10A /11
Pakiet 4 – Mrożonki
Pakiet 5 – Ryby
7 357,50 zł
12 816,00 zł
5 P.H.U. „SAVEX”  Alicja Szewczyk, 44-196 Knurów, ul. Marynarzy 9
Pakiet 6 – Mięso, wędliny, drób
29 175,70 zł
6 Firma „SŁOWIK” Wiśniowski Adam, 44-190 Knurów, ul. ks. Koziełka 60
Pakiet 3 – Pieczywo
16 090,00 zł
7 P.P.H. „POLARIS” Małgorzata Gruszczyńska
62-800 Kalisz, ul. Żołnierska 20a
Pakiet 1 – Artykuły spożywcze
34 498,24 zł
8 F.H.U. „DAMEX”  Surmański Damian, 42-690 Brynek, ul. Wspólna 12
Pakiet 8 – Warzywa i owoce
26 997,50 zł
9 SEMI” Sp. z o.o., 44-100 Gliwice,  ul. St. Moniuszki 13
Pakiet 2 – Nabiał
24 495,40 zł
10 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe JAPI Joachim Piontek
41-500 Chorzów, ul. Lompy 8c/3
Pakiet 1 – Artykuły spożywcze
38 653,34 zł
11 F.H.U. Bernard Adamik, 44-196 Knurów, ul. Marynarzy 11c/4
Pakiet 7 – Jaja
4 550,00 zł

Dyrektor MCE
(-) Anna Misiura