MCE/261/12/2020/DW

 

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: zadania pn.: „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2021 dla ZSP-2 w Knurowie
– informacja z otwarcia ofert.

 

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zamawiający przekazuje następujące informacje:

  1. Kwoty, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zmówienia:

1) Pakiet 1 – Artykuły spożywcze: 28 161,60 zł brutto;

2) Pakiet 2 – Nabiał: 15 122,30 zł brutto;

3) Pakiet 3 – Pieczywo: 13 326,30 zł brutto;

4) Pakiet 4 – Mrożonki: 8 564,20 zł brutto;

5) Pakiet 5 – Ryby: 6 008,40 zł brutto;
6) Pakiet 6 – Mięso, wędliny, drób: 29 964,90 zł brutto,

7) Pakiet 7 – Jaja: 2 585,00 zł brutto;
8) Pakiet 8 – Warzywa i owoce: 29 039,00 zł brutto.

 

 

  1. Nazwy firm, adresy wykonawców, którzy złożyli ofertę w terminie wraz z ceną:
Nr oferty Oznaczenie wykonawcy Cena ofertowa zadania, na jakie została złożona
1 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe  Zakład Majerski Henryka Oślizlok 44-348 Skrzyszów ul. Powstańców Śl. 24
Pakiet 6 – Mięso, wędliny, drób

28 736,70 zł

2 „Ambi” Zakłady Produkcji Spożywczej M.Karkut i Współnicy – sp. j. 41-902 Bytom, ul. Składowa 11
Pakiet 4 – Mrożonki
Pakiet 5 – Ryby
Pakiet 7 – Jaja

7 578,00 zł
5 993,00 zł
5 500,00 zł

3 KURKA Andrzej Wątroba, 43-300 Bielsko-Biała
ul. Armii Wojska Polskiego 7/48
Pakiet 7 – Jaja
3 025,00 zł
4 Firma Handlowa ”MAR-TAD” Maria, Tadeusz Jędrusik Sp. j., 41-800 Zabrze, ul. Struzika 10A /11
Pakiet 4 – Mrożonki
Pakiet 5 – Ryby
7 626,70 zł
5 758,40 zł
5 P.H.U. „SAVEX”  Alicja Szewczyk, 44-196 Knurów, ul. Marynarzy 9
Pakiet 1 – Artykuły spożywcze
Pakiet 6 – Mięso, wędliny, drób
29 262,70 zł
28 229,50 zł
6 Firma „SŁOWIK” Wiśniowski Adam, 44-190 Knurów, ul. ks. Koziełka 60
Pakiet 3 – Pieczywo
14 410,00 zł
7 P.P.H. „POLARIS” Małgorzata Gruszczyńska
62-800 Kalisz, ul. Żołnierska 20a
Pakiet 1 – Artykuły spożywcze

28 602,67 zł

8 F.H.U. „DAMEX”  Surmański Damian, 42-690 Brynek, ul. Wspólna 12
Pakiet 8 – Warzywa i owoce
26 858,00 zł
9 P. W. „JANCZAR” Pokora Sp. j. 44-100 Gliwice, ul. Św. Jacka 21
Pakiet 6 – Mięso, wędliny , drób
26 912,40 zł
10 SEMI” Sp. z o.o., 44-100 Gliwice,  ul. St. Moniuszki 13
Pakiet 2 – Nabiał
15 197,50 zł
11 Przedsiębiorstwo Wielobranzowe JAPI Joachim Piontek 41-500 Chorzów, ul. Lompy 8c/3
Pakiet 1 – Artykuły Spożywcze

30 613,10 zł

12. F.H.U. Bernard Adamik, 44-196 Knurów, ul. Marynarzy 11c/4
Pakiet 7 – Jaja
3 575,00 zł

Dyrektor MCE
(-) Anna Misiura