MCE/261/13/2020/DW

 

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: zadania pn.: „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2021 dla ZSP-3 w Knurowie
– informacja z otwarcia ofert.

 

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zamawiający przekazuje następujące informacje:

  1. Kwoty, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zmówienia:

1) Pakiet 1 – Artykuły spożywcze: 121 152,26 zł brutto;

2) Pakiet 2 – Nabiał: 93 488,42 zł brutto;

3) Pakiet 3 – Pieczywo: 45 716,20 zł brutto;

4) Pakiet 4 – Mrożonki: 16 289,50 zł brutto;

5) Pakiet 5 – Ryby: 33 161,50 zł brutto;
6) Pakiet 6 – Mięso, wędliny, drób: 66 360,75 zł brutto,

7) Pakiet 7 – Jaja: 9 100,00 zł brutto;
8) Pakiet 8 – Warzywa i owoce: 171 171,30 zł brutto.

 

 

  1. Nazwy firm, adresy wykonawców, którzy złożyli ofertę w terminie wraz z ceną:
Nr oferty Oznaczenie wykonawcy Cena ofertowa zadania, na jakie została złożona
1 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe
Zakład Masarski s.c. Stanisław, Henryka Ośliźlok
44-348 Skrzyszów, ul. Powstańców 24
Pakiet 6 – Mięso, wędliny, drób
63 255,60 zł
2 ZAKŁADY PRODUKCJI SPOŻYWCZEJ AMBI
M. Karkut i Wspólnicy – sp. j.
41-902 Bytom, ul. Składowa 11
Pakiet 4 – Mrożonki
Pakiet 5 – Ryby
Pakiet 7 – Jaja
 

23 762,60 zł
32 056,00 zł
14 000,00 zł

3 KURKA Andrzej Wątroba, 43-303 Bielsko-Biała ul.  Armii Wojska Polskiego 7/48
Pakiet 7 – Jaja
7 700,00 zł
4 Firma Handlowa ”MAR-TAD” Maria, Tadeusz Jędrusik Sp. j.,
41-800 Zabrze, ul. Struzika 10A /11
Pakiet 4 – Mrożonki
Pakiet 5 – Ryby
16 652,50 zł
31 910,10 zł
5 P.H.U. „SAVEX”  Alicja Szewczyk, 44-196 Knurów, ul. Marynarzy 9
Pakiet 1 – Artykuły spożywcze
Pakiet 6 – Mięso, wędliny, drób
Pakiet 8 – Warzywa i owoce
127 850,56 zł
63 492,15 zł
168 099,00 zł
6 Firma „SŁOWIK” Wiśniowski Adam, 44-190 Knurów, ul. ks. Koziełka 60
Pakiet 3 – Pieczywo
46 474,40 zł
7 P.P.H. „POLARIS” Małgorzata Gruszczyńska
62-800 Kalisz, ul. Żołnierska 20a
Pakiet 1 – Artykuły spożywcze
106 352,38 zł
8 F.H.U. „DAMEX”  Surmański Damian, 42-690 Brynek, ul. Wspólna 12
Pakiet 8 – Warzywa i owoce
97 085,00 zł
9 P.W. „JANCZAR” Pokora Sp. j.
44-100 Gliwice, ul Św. Jacka 21
Pakiet 6 – Mięso, wędliny, drób
61 118,45 zł
10 SEMI” Sp. z o.o., 44-100 Gliwice,  ul. St. Moniuszki 13
Pakiet 2 – Nabiał
103 287,26 zł
11 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe JAPI Joachim Piontek 41-500 Chorzów, ul. Lompy 8c/3
Pakiet 1 – Artykuły spożywcze
117 518,20 zł
12 F.H.U. Bernard Adamik, 44-196 Knurów, ul. Marynarzy 11c/4
Pakiet 7 – Jaja
9 100,00 zł

Dyrektor MCE
(-) Anna Misiura