Ogłoszenie nr 540404842-N-2021 z dnia 19.01.2021 r.
Knurów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 510396449-N-2021
Data: 07.01.2021
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miejskie Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie , Krajowy numer identyfikacyjny 270231285, ul. ul. Lotników  3, 44-196  Knurów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 235 27 72, e-mail mp2@knurow.edu.pl, faks 032 235 27 72.
Adres strony internetowej (url): https://www.przedszkolenr2.edupage.org
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 5)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: CZĘŚĆ NR:1 NAZWA: Artykuły spożywcze IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe JAPI Email wykonawcy: Adres pocztowy: ul. Lompy 8c/3 Kod pocztowy: 41-500 Miejscowość: Chorzów Kraj/woj.: śląskie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Dyrektor MCE
(-) Anna Misiura