MCE/26/96/2021/DW

 

Wykonawcy

Uczestnicy postępowania

dotyczy: „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2022 dla ZSP-3 w Knurowie” – wybór najkorzystniejszej oferty.

 

Na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp) (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Miejskie Centrum Edukacji
w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów, działające jako pełnomocnik Zamawiającego,
informuje, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Na realizatora zamówienia wybrano Wykonawcę:

Część 1 – Pakiet 1 – Artykuły spożywcze

P.P.H. „POLARIS” Małgorzata Gruszczyńska, 62-800 Kalisz, ul. Żołnierska 20a

cena ofertowa: 110 665,90 zł

Uzasadnienie:

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryterium oceny ofert określonych w rozdziale XXVII ust. 1 SWZ nr MCE/26/96/2021/DW
z 21.10.2021 r. oraz jest zgodna z Pzp i SWZ i łącznie otrzymała 100,00 punktów.

 

Informacja o Wykonawcach,

którzy złożyli oferty na część 1 – Pakiet 1 wraz z punktacją przyznaną ofertą w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją w kolejności przyznanych punktów

 

Lp. Nazwa (firma) albo imię
i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania
Liczba punktów uzyskanych
w kryterium: Cena

Łączna punktacja
1. P.P.H. „POLARIS” Małgorzata Gruszczyńska 62-800 Kalisz
ul. Żołnierska 20a
100,00 pkt
100,00 pkt

 

Część 2 – Pakiet 2 – Nabiał

„SEMI” Sp. z o.o., 44-100 Gliwice,  ul. St. Moniuszki 13

cena ofertowa: 121 054,60 zł

Uzasadnienie:

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryterium oceny ofert określonych w rozdziale XXVII ust. 1 SWZ nr MCE/26/96/2021/DW
z 21.10.2021 r. oraz jest zgodna z Pzp i SWZ i łącznie otrzymała 100,00 punktów.

 

Informacja o Wykonawcach,

którzy złożyli oferty na część 2 – Pakiet 2 wraz z punktacją przyznaną ofertą w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją w kolejności przyznanych punktów

 

Lp. Nazwa (firma) albo imię
i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania
Liczba punktów uzyskanych
w kryterium: Cena

Łączna punktacja
1. „SEMI” Sp. z o.o.

44-100 Gliwice

ul. St. Moniuszki 13

100,00 pkt
100,00 pkt

 

Część 3 – Pakiet 3 – Pieczywo

Firma „SŁOWIK” Wiśniowski Adam, 44-190 Knurów, ul. ks. Koziełka 60

cena ofertowa: 66 765,00 zł

Uzasadnienie:

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryterium oceny ofert określonych w rozdziale XXVII ust. 1 SWZ nr MCE/26/96/2021/DW
z 21.10.2021 r. oraz jest zgodna z Pzp i SWZ i łącznie otrzymała 100,00 punktów.

 

Informacja o Wykonawcach,

którzy złożyli oferty na część 3 – Pakiet 3 wraz z punktacją przyznaną ofertą w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją w kolejności przyznanych punktów

 

Lp. Nazwa (firma) albo imię
i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania
Liczba punktów uzyskanych
w kryterium: Cena

Łączna punktacja
1. Firma „SŁOWIK” Wiśniowski Adam

44-190 Knurów

ul. ks. Koziełka 60

100,00 pkt
100,00 pkt

 

Część 4 – Pakiet 4 – Mrożonki

Firma Handlowa ”MAR-TAD” Maria, Tadeusz Jędrusik Sp. j., 41-800 Zabrze,
ul. Struzika 10A /11

cena ofertowa: 23 511,00 zł

Uzasadnienie:

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryterium oceny ofert określonych w rozdziale XXVII ust. 1 SWZ nr MCE/26/96/2021/DW
z 21.10.2021 r. oraz jest zgodna z Pzp i SWZ i łącznie otrzymała 100,00 punktów.

 

Informacja o Wykonawcach,

którzy złożyli oferty na część 4 – Pakiet 4 wraz z punktacją przyznaną ofertą w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją w kolejności przyznanych punktów

 

Lp. Nazwa (firma) albo imię
i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania
Liczba punktów uzyskanych
w kryterium: Cena

Łączna punktacja
1. Firma Handlowa ”MAR-TAD”
Maria, Tadeusz Jędrusik Sp. j.
41-800 Zabrze,ul. Struzika 10A /11
100,00 pkt
100,00 pkt

 

Część 5 – Pakiet 5 – Ryby

Firma Handlowa ”MAR-TAD” Maria, Tadeusz Jędrusik Sp. j., 41-800 Zabrze,
ul. Struzika 10A /11

cena ofertowa: 24 766,30 zł

Uzasadnienie:

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryterium oceny ofert określonych w rozdziale XXVII ust. 1 SWZ nr MCE/26/96/2021/DW
z 21.10.2021 r. oraz jest zgodna z Pzp i SWZ i łącznie otrzymała 100,00 punktów.

 

Informacja o Wykonawcach,

którzy złożyli oferty na część 5 – Pakiet 5 wraz z punktacją przyznaną ofertą w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją w kolejności przyznanych punktów

 

Lp. Nazwa (firma) albo imię
i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania
Liczba punktów uzyskanych
w kryterium: Cena

Łączna punktacja
1. Firma Handlowa ”MAR-TAD”
Maria, Tadeusz Jędrusik Sp. j.
41-800 Zabrze,ul. Struzika 10A /11
100,00 pkt
100,00 pkt

 

Część 6 – Pakiet 6 – Mięso, wędliny, drób

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Zakład Masarski s.c.
Stanisław, Henryka Ośliźlok, 44-348 Skrzyszów, ul. Powstańców 24

cena ofertowa: 71 434,00 zł

Uzasadnienie:

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryterium oceny ofert określonych w rozdziale XXVII ust. 1 SWZ nr MCE/26/96/2021/DW
z 21.10.2021 r. oraz jest zgodna z Pzp i SWZ i łącznie otrzymała 100,00 punktów.

 

Informacja o Wykonawcach,

którzy złożyli oferty na część 6 – Pakiet 6 wraz z punktacją przyznaną ofertą w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją w kolejności przyznanych punktów

 

Lp. Nazwa (firma) albo imię
i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania
Liczba punktów uzyskanych
w kryterium: Cena

Łączna punktacja
 

1.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Zakład Masarski s.c.

Stanisław, Henryka Ośliźlok
44-348 Skrzyszów

ul. Powstańców 24

100,00 pkt
100,00 pkt
2. P.W. „JANCZAR” Pokora Sp. j.

44-100 Gliwice

ul. Św. Jacka 21

91,81 pkt
91,81 pkt
3 P.H.U. „SAVEX”  Alicja Szewczyk

44-196 Knurów

ul. Marynarzy 9

72,55 pkt 72,55 pkt

 

Część 8 – Pakiet 8 – Warzywa i owoce

F.H.U. „DAMEX”  Surmański Damian, 42-690 Brynek, ul. Wspólna 12

cena ofertowa: 128 634,50 zł

Uzasadnienie:

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryterium oceny ofert określonych w rozdziale XXVII ust. 1 SWZ nr MCE/26/96/2021/DW
z 21.10.2021 r. oraz jest zgodna z Pzp i SWZ i łącznie otrzymała 100,00 punktów.

 

Informacja o Wykonawcach,

którzy złożyli oferty na część 8 – Pakiet 8 wraz z punktacją przyznaną ofertą w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją w kolejności przyznanych punktów

 

Lp. Nazwa (firma) albo imię
i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania
Liczba punktów uzyskanych
w kryterium: Cena

Łączna punktacja
1. F.H.U. „DAMEX”  Surmański Damian

42-690 Brynek

ul. Wspólna 12

100,00 pkt
100,00 pkt

(-) Dyrektor MCE
Anna Misiura