MCE/26/92/2021/DW

 

Wykonawcy

Uczestnicy postępowania

dotyczy: „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2022 dla MP-7 w Knurowie” – wybór najkorzystniejszej oferty.

 

Na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp) (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Miejskie Centrum Edukacji
w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów, działające jako pełnomocnik Zamawiającego,
informuje, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Na realizatora zamówienia wybrano Wykonawcę:

Część 1 – Pakiet 1 – Artykuły spożywcze

P.P.H. „POLARIS” Małgorzata Gruszczyńska, 62-800 Kalisz, ul. Żołnierska 20a

cena ofertowa: 65 484,81 zł

Uzasadnienie:

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryterium oceny ofert określonych w rozdziale XXVII ust. 1 SWZ nr MCE/26/92/2021/DW
z 21.10.2021 r. oraz jest zgodna z Pzp i SWZ i łącznie otrzymała 100,00 punktów.

 

Informacja o Wykonawcach,

którzy złożyli oferty na część 1 – Pakiet 1 wraz z punktacją przyznaną ofertą w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją w kolejności przyznanych punktów

 

Lp. Nazwa (firma) albo imię
i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania
Liczba punktów uzyskanych
w kryterium:

 Cena


Łączna punktacja
1. P.P.H. „POLARIS” Małgorzata Gruszczyńska 62-800 Kalisz
ul. Żołnierska 20a
100,00 pkt
100,00 pkt

 

Część 2 – Pakiet 2 – Nabiał

SEMI” Sp. z o.o., 44-100 Gliwice,  ul. St. Moniuszki 13

cena ofertowa: 71 631,70 zł

Uzasadnienie:

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryterium oceny ofert określonych w rozdziale XXVII ust. 1 SWZ nr MCE/26/92/2021/DW
z 21.10.2021 r. oraz jest zgodna z Pzp i SWZ i łącznie otrzymała 100,00 punktów.

 

Informacja o Wykonawcach,

którzy złożyli oferty na część 2 – Pakiet 2 wraz z punktacją przyznaną ofertą w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją w kolejności przyznanych punktów

 

 

Lp. Nazwa (firma) albo imię
i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania
Liczba punktów uzyskanych
w kryterium:

 Cena


Łączna punktacja
1. SEMI” Sp. z o.o.

44-100 Gliwice

ul. St. Moniuszki 13

100,00 pkt
100,00 pkt

 

Część 3 – Pakiet 3 – Pieczywo

Firma „SŁOWIK” Wiśniowski Adam, 44-190 Knurów, ul. ks. Koziełka 60

cena ofertowa: 32 759,00 zł

Uzasadnienie:

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryterium oceny ofert określonych w rozdziale XXVII ust. 1 SWZ nr MCE/26/92/2021/DW
z 21.10.2021 r. oraz jest zgodna z Pzp i SWZ i łącznie otrzymała 100,00 punktów.

 

Informacja o Wykonawcach,

którzy złożyli oferty na część 3 – Pakiet 3 wraz z punktacją przyznaną ofertą w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją w kolejności przyznanych punktów

 

Lp. Nazwa (firma) albo imię
i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania
Liczba punktów uzyskanych
w kryterium:

 Cena


Łączna punktacja
1. Firma „SŁOWIK” Wiśniowski Adam

44-190 Knurów

ul. ks. Koziełka 60

100,00 pkt
100,00 pkt

 

Część 4 – Pakiet 4 – Mrożonki

Firma Handlowa ”MAR-TAD” Maria, Tadeusz Jędrusik Sp. j., 41-800 Zabrze,
ul. Struzika 10A /11

cena ofertowa: 19 548,33 zł

Uzasadnienie:

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryterium oceny ofert określonych w rozdziale XXVII ust. 1 SWZ nr MCE/26/92/2021/DW
z 21.10.2021 r. oraz jest zgodna z Pzp i SWZ i łącznie otrzymała 100,00 punktów.

 

Informacja o Wykonawcach,

którzy złożyli oferty na część 4 – Pakiet 4 wraz z punktacją przyznaną ofertą w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją w kolejności przyznanych punktów

Lp. Nazwa (firma) albo imię
i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania
Liczba punktów uzyskanych
w kryterium:

 Cena


Łączna punktacja
1. Firma Handlowa ”MAR-TAD”
Maria, Tadeusz Jędrusik Sp. j.
41-800 Zabrze,

ul. Struzika 10A /11

100,00 pkt
100,00 pkt

Część 5 – Pakiet 5 – Ryby

Firma Handlowa ”MAR-TAD” Maria, Tadeusz Jędrusik Sp. j., 41-800 Zabrze,
ul. Struzika 10A /11

cena ofertowa: 18 345,50 zł

Uzasadnienie:

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryterium oceny ofert określonych w rozdziale XXVII ust. 1 SWZ nr MCE/26/92/2021/DW
z 21.10.2021 r. oraz jest zgodna z Pzp i SWZ i łącznie otrzymała 100,00 punktów.

 

Informacja o Wykonawcach,

którzy złożyli oferty na część 5 – Pakiet 5 wraz z punktacją przyznaną ofertą w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją w kolejności przyznanych punktów

 

Lp. Nazwa (firma) albo imię
i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania
Liczba punktów uzyskanych
w kryterium:

 Cena


Łączna punktacja
1. Firma Handlowa ”MAR-TAD”
Maria, Tadeusz Jędrusik Sp. j.
41-800 Zabrze,

ul. Struzika 10A /11

100,00 pkt
100,00 pkt

 

Część 6 – Pakiet 6 – Mięso, wędliny, drób

P.W. „JANCZAR” Pokora Sp. j., 44-100 Gliwice, ul. Św. Jacka 21

cena ofertowa: 54 328,54 zł

Uzasadnienie:

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryterium oceny ofert określonych w rozdziale XXVII ust. 1 SWZ nr MCE/26/92/2021/DW
z 21.10.2021 r. oraz jest zgodna z Pzp i SWZ i łącznie otrzymała 100,00 punktów.

 

Informacja o Wykonawcach,

którzy złożyli oferty na część 6 – Pakiet 6 wraz z punktacją przyznaną ofertą w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją w kolejności przyznanych punktów

 

Lp. Nazwa (firma) albo imię
i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania
Liczba punktów uzyskanych
w kryterium:

 Cena


Łączna punktacja
1. P.W. „JANCZAR” Pokora Sp. j.

44-100 Gliwice

ul. Św. Jacka 21

100,00 pkt
100,00 pkt
2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Zakład Masarski s.c.

Stanisław, Henryka Ośliźlok
44-348 Skrzyszów

ul. Powstańców 24

97,12 pkt

97,12 pkt

 

 

Część 7 – Pakiet 7 – Jaja

P.P.H. „POLARIS” Małgorzata Gruszczyńska, 62-800 Kalisz, ul. Żołnierska 20a

cena ofertowa: 7 505,00 zł

Uzasadnienie:

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryterium oceny ofert określonych w rozdziale XXVII ust. 1 SWZ nr MCE/26/92/2021/DW
z 21.10.2021 r. oraz jest zgodna z Pzp i SWZ i łącznie otrzymała 100,00 punktów.

 

Informacja o Wykonawcach,

którzy złożyli oferty na część 7 – Pakiet 7 wraz z punktacją przyznaną ofertą w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją w kolejności przyznanych punktów

 

Lp. Nazwa (firma) albo imię
i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania
Liczba punktów uzyskanych
w kryterium:

 Cena


Łączna punktacja
1. P.P.H. „POLARIS” Małgorzata Gruszczyńska

62-800 Kalisz

ul. Żołnierska 20a

100,00 pkt
100,00 pkt

 

Część 8 – Pakiet 8 – Warzywa i owoce

F.H.U. „DAMEX”  Surmański Damian, 42-690 Brynek, ul. Wspólna 12

cena ofertowa: 61 454,00 zł

Uzasadnienie:

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryterium oceny ofert określonych w rozdziale XXVII ust. 1 SWZ nr MCE/26/92/2021/DW
z 21.10.2021 r. oraz jest zgodna z Pzp i SWZ i łącznie otrzymała 100,00 punktów.

 

Informacja o Wykonawcach,

którzy złożyli oferty na część 8 – Pakiet 8 wraz z punktacją przyznaną ofertą w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją w kolejności przyznanych punktów

 

Lp. Nazwa (firma) albo imię
i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania
Liczba punktów uzyskanych
w kryterium:

 Cena


Łączna punktacja
1. F.H.U. „DAMEX”  Surmański Damian

42-690 Brynek

ul. Wspólna 12

100,00 pkt
100,00 pkt

 

(-) Dyrektor
Anna Misiura